• Menu

    Najnowsze

    Problematyczne zatory płatnicze

    Przeciętna kwota przeterminowanych o ponad 60 dni należności wynosi 41,6 tys. zł. Opóźnienia w płatnościach w największym stopniu dotyczą [...]