logo
logo
logo
logo
zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje i jak go uzyskać?
Opublikowano: 30 lipca 2023

Strata bliskiej osoby to nie tylko ból i żałoba, ale też konieczność zorganizowania ceremonii pogrzebowej, co wiąże się obecnie ze sporymi kosztami. Pewnym wsparciem dla rodziny bywa w tej chwili zasiłek pogrzebowy.

Ile wynosi zasiłek i kto może na niego liczyć? Co zrobić, by otrzymać zasiłek pogrzebowy? Więcej informacji na ten temat przekażemy w dzisiejszym artykule.

Zasiłek pogrzebowy – czym jest?

Zasiłek pogrzebowy jest jednym ze świadczeń celowych, którego zadaniem jest wsparcie osób zaangażowanych w organizację ceremonii pogrzebowej świadczeniobiorcy. Jest on wypłacany na podstawie odpowiedniego wniosku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto wspomnieć o tym, że świadczenie nie jest przyznawane automatycznie i nie przysługuje w każdej sytuacji. Można się o nie starać, jeśli zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę (bądź rentę), a także spełniał warunki, by takie świadczenie otrzymać. Do przyznania zasiłku dojdzie również, jeżeli zmarły nie miał ubezpieczenia, ale otrzymywał zasiłek chorobowy bądź świadczenia rehabilitacyjne (już po ustaniu ubezpieczenia). Co więcej uprawnionym do wypłaty zasiłku jest osoba objęta ubezpieczeniem rentowym, pobierająca emeryturę albo rentę, dla której zmarły był członkiem rodziny.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może być wypłacony w zasadzie każdemu, kto przedstawi dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów związanych bezpośrednio z pogrzebem.

Najczęściej bywają to członkowie rodziny lub inni bliscy, którzy wzięli na swoje barki organizację pochówku. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy ZUS wypłaca świadczenie również osobom obcym, ale też instytucjom – domom pomocy społecznej, gminie, powiatowi lub związkom wyznaniowych. Dodatkowo zasiłek może być podzielony proporcjonalnie między kilka osób lub instytucji, które partycypowały w kosztach pochówku.

Formalności urzędowe – jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, trzeba dopełnić pewnych formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Niekiedy bliscy zmarłego zajmują się tym samodzielnie, choć mogą też wyręczyć ich w tym przedstawiciele zakładu pogrzebowego (jak choćby: DomPogrzebowyLomianki.pl), świadczącego kompleksowe usługi. Do tego celu niezbędne jest przygotowanie pełnomocnictwa.

Wniosek składa się na formularzu Z-12. Oprócz tego należy przygotować również:

  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • zaświadczenie, że zmarły lub organizator pochówku podlegali ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu,
  • potwierdzenie pokrewieństwa między zmarłym a osobą wnioskującą o zasiłek (np. odpis skrócony aktu urodzenia),
  • oryginały rachunków, poświadczających poniesienie kosztów pogrzebu.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto wspomnieć o tym, że pod uwagę brane są wyłącznie faktury ściśle związane z samą ceremonią pogrzebową. Nie zaliczają się do nich choćby rachunki za późniejsze wzniesienie pomnika nagrobnego.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Obecny zasiłek pogrzebowy niestety najczęściej nie pokrywa pełnych kosztów pogrzebu. Jego wysokość jest stała i wynosi do 4000 zł, bez względu na to, jak wysokie były wydatki poniesione przez bliskich zmarłego. Jeśli koszty pogrzebu są wyższe, pozostałą kwotę należy pokryć z własnych środków.

Zasiłek pogrzebowy a organizacja pochówku

Choć zasiłek pogrzebowy zazwyczaj nie pozwala na całościowe sfinansowanie pochówku, to jednak może stać się solidnym wsparciem dla rodziny i bliskich zmarłego, którzy w tak trudnym momencie borykają się z olbrzymim bólem i wieloma nieprzyjemnymi formalnościami.

Tagi: , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Rozwiązanie spółki cywilnej

Jak adwokat może pomóc w rozwiązaniu spółki c...

Rozwiązanie spółki cywilnej może wydawać się skomplikowanym procesem,...
Zasiedzenia Nieruchomości

Zasiedzenie Nieruchomości – Nowe Perspe...

W kwietniu 2024 roku Sąd Najwyższy wydał precedensowe orzeczenie, któr...
Alimenty

Miliardy Złotych Zadłużenia Alimentacyjnego &...

W Polsce problem zaległości alimentacyjnych jest coraz bardziej widocz...
Mobbing

Mobbing – coraz mniej skarg, coraz więk...

Mobbing to poważny problem, który wciąż funkcjonuje w polskich firmach...