• Menu

  Srebrny Laur dla Instytutu Metali Nieżelaznych

  Uznanie jury konkursu Laur Innowacyjności NOT 2017 zdobyła technologia odzysku cynku z odpadów flotacyjnych w postaci kwalifikowanych koncentratów, opracowana przez Instytut Metali Nieżelaznych

  Instytut Metali Nieżelaznych

  Instytut Metali Nieżelaznych

  W chwili obecnej krajowe złoża siarczkowych rud Zn-Pb są na wyczerpaniu. Jedyną czynną jeszcze kopalnią wydobywającą rudę cynku i ołowiu (Zn-Pb) jest kopalnia „Pomorzany”, wchodząca w skład struktury organizacyjnej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Jej planowana likwidacja rozpocznie się po roku 2020. Dla zapewnienia możliwości dalszej produkcji cynku i ołowiu w ZGH „Bolesław” S.A. w oparciu o koncentraty siarczkowe powstała potrzeba opracowania technologii ich produkcji z odpadów powstałych po procesie mechanicznego wzbogacania rud Zn- Pb.

  Do tej pory w kraju na składowiskach powierzchniowych zgromadzono ok. 100 milionów ton odpadów poflotacyjnych po wzbogacaniu rud Zn-Pb. Skoncentrowane są w trzech rejonach: bytomskim, olkuskim i chrzanowskim. Największe gospodarcze znaczenie pod tym względem ma rejon olkuski, gdzie zgromadzono ponad 50 milionów ton surowca.

  Dla odpadów z tego terenu w Instytucie Metali Nieżelaznych Gliwice opracowano schemat odzysku siarczkowych koncentratów cynku i ołowiu przeznaczonych do pirometalurgicznego przerobu. Badania prowadzono w ramach projektu kluczowego nr POIG.01.03.01-24-019/08-00 pt. „Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych”. Przedmiotem badań były odpady pochodzące z nieczynnych stawów osadowych ZGH „Bolesław” S.A.,  gdzie zgromadzono ok. 40 milionów ton odpadów flotacyjnych. Efektem badań było opracowanie technologicznego schematu produkcji kolektywnych koncentratów Zn-Pb o zawartości > 50  proc. Zn+Pb.

  Instytut Metali Nieżelaznych

  Instytut Metali Nieżelaznych

  W oparciu o opracowany schemat w ZGH „Bolesław” S.A. zaprojektowano i zbudowano kosztem ok. 58 milionów złotych nową instalację flotacyjnego wzbogacania odpadów o zdolności przerobowej wynoszącej ok. 2 mln ton/rok, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie nieczynnych stawów osadowych.

  Proces produkcji koncentratu Zn-Pb prowadzony jest w specjalnie do tego celu przystosowanych wielkogabarytowych automatycznie sterowanych komorach flotacyjnych typu IF konstrukcji IMN Gliwice. Przy zakładanym rocznym przerobie odpadów w wysokości ok. 2 mln ton spodziewana  wielkość produkcji koncentratu Zn-Pb wyniesie co najmniej 20 tysięcy ton.

  Jest to pierwsza w świecie instalacja wzbogacania odpadów po flotacji rud Zn-Pb, która w sposób ekonomicznie efektywny pozwala na produkcję wysokojakościowego surowca do produkcji cynku i ołowiu.

  Instytut Metali Nieżelaznych

  Instytut Metali Nieżelaznych

  Jej podstawowe cechy to:

  • prosty schemat wzbogacania, umożliwiający lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie nieczynnych stawów osadowych,
  • niski jednostkowy koszt przerobu odpadów,
  • wysoka efektywność ekonomiczna procesu,
  • mniejsze oddziaływanie na środowisko w wyniku składowania produktu odpadowego o znacznie niższej zawartości metali ciężkich.

  Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów, spełniające normy środowiskowe. Wiele rozwiązań znajduje zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach nie tylko w przemyśle metali nieżelaznych, ale również w innych sektorach gospodarki.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane