• Menu

  Powstało Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

  Od lewej: rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński. Fot. Marian Misiakiewicz

  Utworzenie Centrum Badań Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych, kształcenie wykwalifikowanej kadry i prowadzenie prac rozwojowych to główne cele zawartej współpracy pomiędzy Politechniką Świętokrzyską i Polską Grupą Zbrojeniową. Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się 28 kwietnia br. w siedzibie Huty Stalowa Wola S.A., jednej ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej

  Politechnika Świętokrzyska, a także Politechnika Rzeszowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dołączyły do grona ośrodków naukowych współpracujących z Polską Grupą Zbrojeniową – polskiego lidera przemysłu i jednego z wiodących koncernów obronnych w Europie.

  Partnerstwo obejmuje przede wszystkim wspólne prowadzenie prac rozwojowych z zakresu technologii militarnych, związanych zwłaszcza z konstrukcjami i technologiami wykorzystywanymi w innowacyjnych produktach, przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP. Stworzy to możliwości, żeby uczelnie wyższe jeszcze aktywniej zaangażowały się w proces kształcenia specjalistycznych kadr dla polskiego przemysłu obronnego.

  Jak powiedział Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Wiesław Trąmpczyński: – Dzięki porozumieniu uczelnie będą miały kontakt z nowoczesnymi technologiami, które nierozerwalnie związane są z obronnością. Dodatkowo nasi studenci będą mogli pracować w tych zakładach, a nie wyjeżdżać za granicę.

  Umowa podpisana pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i Politechniką Świętokrzyską dotyczy działań związanych z systemami naprowadzania, dynamiką i sterowaniem obiektami ruchomymi, innowacyjnymi technologiami wytwarzania oraz nowoczesnymi materiałami, a także prac nad wykorzystaniem kompozytów, np. tzw. pianki metalicznej. Dokument zakłada również, że na bazie potencjału naukowo-badawczego i laboratoryjnego Politechniki Świętokrzyskiej zostanie utworzone Centrum Badań Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych (CBUBOR), które będzie stanowić zaplecze dla spółek obronnych skonsolidowanych w Grupie PGZ.

   

  Umowę o współpracy podpisali: Błażej Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz profesor Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Fot. materiały prasowe

  Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

  Politechnika Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu – trzy uczelnie i jeden cel

  Rektorzy Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu podpisali umowę o ustanowieniu konsorcjum pod nazwą  COP – Tradycja, Obronność.

  Biorąc pod uwagę, że siedzibą Uczelni – sygnatariuszy umowy – jest teren Centralnego Okręgu Przemysłowego, który był tworzony w latach 1936–1939 z inicjatywy wicepremiera E. Kwiatkowskiego dla rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także mając na względzie budowanie polskiej gospodarki w obszarze innowacji i nowych technologii, głównym celem Konsorcjum jest naukowe wsparcie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

  W szczególności uczelnie chcą współpracować przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innych projektów i wspólnie starać się o pozyskanie na ten cel środków finansowych. Ma to szczególne znaczenie obecnie, gdy stawia się na rozwój własnego przemysłu obronnego, który wymaga najbardziej rozwiniętych technologii, jak i dobrze wyposażonych jednostek naukowych.

  Odradzanie się rodzimego przemysłu zbrojeniowego jest także wyzwaniem dla polskiej nauki w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Absolwenci uczelni z Rzeszowa, Radomia i Kielc już pracują w zakładach zbrojeniowych na terenie dawnego COP-u, a uczelnie współpracują z zakładami zbrojeniowymi. W Politechnice Świętokrzyskiej w działalności na rzecz zakładów zbrojeniowych specjalizuje się Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia. Utworzenie konsorcjum zwiększy potencjał naukowo-badawczy oraz możliwości działania ww. uczelni. Wspólny cel to nowe technologie dla przemysłu zbrojeniowego.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *