• Menu

  Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Do 13 lipca 2020 każda spółka handlowa musi być zgłoszona do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jeżeli tego nie zrobi, dostanie karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.

  Kogo dotyczy obowiązek

  Do rejestru musi być wpisana każda spółka handlowa, czyli spółka:

  1. jawna;
  2. partnerska;
  3. komandytowa;
  4. komandytowo-akcyjna;
  5. z ograniczoną odpowiedzialnością;
  6. akcyjna (z wyjątkami opisanymi poniżej).

  Po wejściu w życie przepisów o prostych spółkach akcyjnych, także i te spółki trzeba będzie zgłaszać do rejestru.

  Do rejestru nie trzeba zgłaszać publicznych spółek akcyjnych. Są to spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w Polsce.

  Kogo wskazuje się w zgłoszeniu

  Do rejestru musisz zgłosić beneficjentów rzeczywistych oraz osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Zawsze będą to osoby fizyczne. Na przykład, jeżeli do reprezentowania spółki komandytowej uprawniona jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zgłoszeniu musisz wskazać osoby fizyczne – wspólników oraz członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podpowiada Michał Wolańczuk z platformy allex.info.

  W większości przypadków ustalenie kto jest beneficjentem rzeczywistym lub reprezentantem spółki nie będzie sprawiało problemów. Niemniej pojawiają się również przypadki o bardzo skomplikowanej strukturze własnościowej. Zachęcamy do skontaktowania się w takich sytuacjach z radcą prawnym lub adwokatem.

  Każda spółka handlowa ma swoich beneficjentów rzeczywistych.

  Kto zgłasza spółkę

  Spółkę mogą zgłosić do rejestru wyłącznie osoby uprawnione do jej reprezentowania. W różnych spółkach funkcjonują różne zasady reprezentacji. Przykładowo, jeżeli w Twojej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest trzech członków zarządu, ale spółkę może reprezentować łącznie dwóch z nich, to zgłoszenie muszą podpisać dwaj członkowie zarządu. Jeżeli każdy z członków zarządu jest upoważniony do jednoosobowego reprezentowania spółki, to zgłoszenie może podpisać każdy z nich samodzielnie.

  Jak zgłosić spółkę do rejestru

  Zgłoszenie można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Portal Podatkowy. Wnioski można podpisać wyłącznie podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  UWAGA! Żeby poprawnie podpisać zgłoszenie, wszystkie osoby, których podpis jest wymagany, muszą podpisać ten sam plik XML. Nie wystarczy, że każda z osób podpisze taki sam plik (czyli kopię pierwotnego pliku). Oznacza to, że podpisy muszą być złożone po kolei, a nie równolegle.

  Do kiedy złożyć wniosek

  Spółka zarejestrowana w KRS 13 października 2019 r. lub później musi być zgłoszona do CRBR do siedmiu dni od wpisania jej do KRS.

  Spółka zarejestrowana w KRS przed 13 października 2019 r. ma czas na rejestrację do 13 lipca 2020 r. Pierwotnie czas na rejestrację był do 13 kwietnia 2020 r., ale w związku z epidemią COVID-19 przedłużono go o trzy miesiące.

  Co jeżeli nie złożysz wniosku na czas? Na spółkę może być nałożona kara pieniężna nawet do 1 000 000 zł. Tak, nawet milion złotych.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane