• Menu

    Kategoria : NewConnect

    Kiedy warto zmienić fundusz?

    Pasywne oszczędzanie ma swoje zalety, zwłaszcza wówczas, gdy nasz horyzont inwestycyjny jest bardzo długi. Ale nie zwalnia nas to od konieczności [...]