• Menu

    Kategoria : Historia

    Jan Rodowicz „Anoda”

    Jan Rodowicz – „Anoda”

    UB aresztowało go w Wigilię 24 grudnia 1948 r., w mieszkaniu przy ulicy Lwowskiej 7/10 w Warszawie. Przeprowadzono rewizję domową i osobistą. [...]