• Menu

  ZTM certyfikowany dla wygody pasażerów

  Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie uzyskał certyfikat ISO 9001 po tym, jak Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadziło audyt w czerwcu 2017 r. i potwierdziło zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Przygotowania do uzyskania certyfikatu Zarząd Transportu Miejskiego rozpoczął już w grudniu 2015 roku, kiedy to dyrekcja podpisała Politykę Jakości. Dokument ten zawiera priorytety, którymi ZTM kieruje się przy wyznaczaniu strategicznych kierunków i celów jakościowych oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. W maju 2017 r. funkcjonujący w Zarządzie Transportu Miejskiego System Zarządzania Jakością osiągnął zgodność z wymaganiami najnowszej normy – PN-EN ISO 9001:2015-10. Wręczenie certyfikatu odbyło się 13 lipca 2017 r. w siedzibie ZTM.

  – To jest nasze święto. Dziękuję zastępcom, wszystkim pracownikom oraz audytorom, którzy badali procesy realizowane w Zarządzie Transportu Miejskiego – mówił podczas uroczystości dyrektor ZTM  Wiesław Witek.

  Zakres certyfikacji obejmuje planowanie, organizowanie i nadzorowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie m. st. Warszawy i aglomeracji warszawskiej, a także sprzedaż biletów, informację pasażerską i obsługę klienta w Punktach Obsługi Pasażerów. Zgodność z wymaganiami normy ISO to m.in. potwierdzenie, że system funkcjonuje prawidłowo i sprawnie, a ZTM wywiązuje się z zobowiązań wobec pasażerów. – Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ nadrzędnym celem Zarządu Transportu Miejskiego jest właśnie dążenie do stałej poprawy jakości świadczonych usług oraz do wzrostu zadowolenia pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej – przyznaje Magdalena Opalińska-Kruk – pełnomocnik dyrektora ZTM ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zarządzie Transportu Miejskiego.

  Aby lepiej poznać oczekiwania pasażerów związane z użytkowaniem publicznego transportu zbiorowego, ZTM rozpoczyna właśnie pogłębione badania jakościowe. Będą one podstawą do dalszych cyklicznych sondaży satysfakcji pasażerów. – Zadamy w nich pytania nie tylko o to, jak oceniana jest jakość naszych usług, ale przede wszystkim „dlaczego”. Interesują nas konkretne doświadczenia – z czym pozytywnym lub negatywnym spotykają się nasi pasażerowie, co zmieniło się na korzyść, a co jeszcze powinniśmy udoskonalić – dodaje Opalińska-Kruk.

  Zmiany w usłudze transportowej organizowanej przez warszawski ZTM dokonywane są także w oparciu o informacje uzyskiwane dzięki szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz gmin podwarszawskich, jak również z ich reprezentantami – burmistrzami, radnymi, różnymi wspólnotami i organizacjami.

  „Słuchanie głosu pasażera” odbywa się więc w tym wypadku na wielu płaszczyznach. Dzięki temu Zarząd Transportu Miejskiego ma możliwość bieżącego reagowania na potrzeby pasażerów i tym samym realizowania dwóch zasad Polityki Jakości, tj. konsultacji społecznych oraz stałej poprawy jakości usług świadczonych przez ZTM.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *