• Menu

  ZTM certyfikowany dla wygody pasażerów

  Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie uzyskał certyfikat ISO 9001 po tym, jak Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadziło audyt w czerwcu 2017 r. i potwierdziło zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Przygotowania do uzyskania certyfikatu Zarząd Transportu Miejskiego rozpoczął już w grudniu 2015 roku, kiedy to dyrekcja podpisała Politykę Jakości. Dokument ten zawiera priorytety, którymi ZTM kieruje się przy wyznaczaniu strategicznych kierunków i celów jakościowych oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. W maju 2017 r. funkcjonujący w Zarządzie Transportu Miejskiego System Zarządzania Jakością osiągnął zgodność z wymaganiami najnowszej normy – PN-EN ISO 9001:2015-10. Wręczenie certyfikatu odbyło się 13 lipca 2017 r. w siedzibie ZTM.

  – To jest nasze święto. Dziękuję zastępcom, wszystkim pracownikom oraz audytorom, którzy badali procesy realizowane w Zarządzie Transportu Miejskiego – mówił podczas uroczystości dyrektor ZTM  Wiesław Witek.

  Zakres certyfikacji obejmuje planowanie, organizowanie i nadzorowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie m. st. Warszawy i aglomeracji warszawskiej, a także sprzedaż biletów, informację pasażerską i obsługę klienta w Punktach Obsługi Pasażerów. Zgodność z wymaganiami normy ISO to m.in. potwierdzenie, że system funkcjonuje prawidłowo i sprawnie, a ZTM wywiązuje się z zobowiązań wobec pasażerów. – Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ nadrzędnym celem Zarządu Transportu Miejskiego jest właśnie dążenie do stałej poprawy jakości świadczonych usług oraz do wzrostu zadowolenia pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej – przyznaje Magdalena Opalińska-Kruk – pełnomocnik dyrektora ZTM ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zarządzie Transportu Miejskiego.

  Aby lepiej poznać oczekiwania pasażerów związane z użytkowaniem publicznego transportu zbiorowego, ZTM rozpoczyna właśnie pogłębione badania jakościowe. Będą one podstawą do dalszych cyklicznych sondaży satysfakcji pasażerów. – Zadamy w nich pytania nie tylko o to, jak oceniana jest jakość naszych usług, ale przede wszystkim „dlaczego”. Interesują nas konkretne doświadczenia – z czym pozytywnym lub negatywnym spotykają się nasi pasażerowie, co zmieniło się na korzyść, a co jeszcze powinniśmy udoskonalić – dodaje Opalińska-Kruk.

  Zmiany w usłudze transportowej organizowanej przez warszawski ZTM dokonywane są także w oparciu o informacje uzyskiwane dzięki szerokim konsultacjom społecznym z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz gmin podwarszawskich, jak również z ich reprezentantami – burmistrzami, radnymi, różnymi wspólnotami i organizacjami.

  „Słuchanie głosu pasażera” odbywa się więc w tym wypadku na wielu płaszczyznach. Dzięki temu Zarząd Transportu Miejskiego ma możliwość bieżącego reagowania na potrzeby pasażerów i tym samym realizowania dwóch zasad Polityki Jakości, tj. konsultacji społecznych oraz stałej poprawy jakości usług świadczonych przez ZTM.

  Udostępnij w sieci ....
  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Share on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *