• Menu

  Wójt Iławy: Konsekwentna polityka rozwoju

  Krzysztof Harmaciński pełni funkcję wójta gminy Iława od 1998 r. (5 kadencję). Rozmawiamy z nim o tym, dzięki czemu gmina Iława pod wieloma względami jest wiodącą gmina wiejską w województwie warmińsko-mazurskim w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje, rozwoju bazy oświatowej, budowie nowych kompleksów szkolnych i sportowych

  Jaka jest pana recepta na sukces jako wieloletniego samorządowca?

  Moje motto życiowe brzmi: słuchać swoich mieszkańców i mieć do nich szacunek. Na sukces gminy Iława od wielu lat pracuje cała społeczność lokalna. Nie ma u nas jałowych i bezsensownych sporów politycznych.

  W 2015 r. Rada Gminy w Iławie przyjęła najważniejsze dokumenty strategiczne, które będą kształtować rozwój gminy Iława w najbliższych 15 latach. Wymienić tutaj należy: Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iława na lata 2016–2030, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015–2025, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dzięki temu rozwój gminy jest planowy i konsekwentny. Dzisiaj mogę powiedzieć, że już w pierwszym roku obowiązywania nowej strategii ponad 50 proc. zadań w różnym stopniu jest już w trakcie realizacji.

  Jeszcze nigdy w historii gminy Iława nie przeznaczano w budżetach tak dużych środków na inwestycje jak w latach 20072016. Proszę powiedzieć, jak kształtuje się struktura inwestycyjna?

  Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetowych ogółem w tych latach zawarty był zawsze w przedziale od 20 do nawet 35 proc. Dla porównania w poprzednim porównywalnym okresie  wskaźnik ten wahał się w granicach od 7 do 12,8 proc. Tak wysoki udział inwestycji w wydatkach ogółem stawia naszą gminę wśród najlepszych w województwie warmińsko-mazurskim.

  Ubiegły rok w Gminie Iława należał do bardzo udanych w dziedzinie inwestycji. Gmina Iława kontynuowała  konsekwentną politykę rozwoju.

  Koronną inwestycją gminy Iława w latach 2015-16  r. była budowa  nowego kompleksu Samorządowej Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w Gromotach.  Jak przebiegała realizacja tej inwestycji?

  Całe zadanie rozpoczęto 26 sierpnia 2015 r. i, co najważniejsze, szkoła w Gromotach rozpoczęła swoje funkcjonowanie już 1 września 2016 r. W ramach inwestycji w szkole powstało 11 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna wraz z zapleczem i ze ścianką wspinaczkową, biblioteka, stołówka i inne pomieszczenia użytkowe. Na posesji szkolnej znajdzie się również kompleks boisk sportowych. Zmodernizowano oddział przedszkolny poprzez adaptację starego budynku szkoły i wybudowano plac zabaw. W procesie budowlanym zastosowano nowoczesne, proekologiczne technologie, np. gazowe ogrzewanie szkoły jest wspomagane pompą ciepła, zaś ciepłą wodę użytkową uzyskuje się dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych. Koszt budowy całego kompleksu szkolno-sportowego wyniósł 6,7 mln  zł, z czego łączna dotacja  z budżetu państwa to 3,5 mln zł.

  Dodam, że gmina jest wiodącym samorządem w województwie warmińsko-mazurskim w pozyskiwaniu środków unijnych. W ostatnich 5 latach otrzymaliśmy na różnego rodzaju inwestycje ok. 60 mln zł, natomiast w  latach 2004–2015 gmina pozyskała 120 mln zł środków. Jesteśmy wysoko oceniani w różnego rodzaju rankingach.

  Czy mógłby pan podać przykład?

  Dziennik „Gazeta Prawna” od kilku lat  przyznaje „Perłę Samorządów”, nagrodę dla gmin i ich włodarzy. Obecna edycja była szczególna dla gminy Iława z trzech powodów.  Pierwszy to moje zwycięstwo w kategorii włodarzy gmin wiejskich, drugi to drugie miejsce gminy Iława w kraju w kategorii gmin wiejskich. Trzeci powód to pierwsze miejsce w kraju w rankingu „Sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży”. Te nagrody są bardzo prestiżowe. Kapituła konkursu brała pod uwagę wiele aspektów, a przede wszystkim ocenę włodarza gminy jako reprezentanta, menedżera, koordynatora i wizjonera, osobiste wyróżnienia i  nagrody, umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych, jak również szeroko rozumiany rozwój gminy.

  I myślę, że z tych właśnie powodów gmina Iława została po raz kolejny nominowana przez naszą redakcję do tytułu „Samorząd Dobrze Zarządzany”. Gratuluję i dziękuję za rozmowę.

  Również dziękuję.

  Rozmawiał Tomasz Rekowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *