• Menu

  Wodociągi Puławskie z nagrodą za wynalazczość

  Polska myśl techniczna branży wodociągowej została doceniona podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków 2016. MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach razem z Politechniką Lubelską i Politechniką Warszawską zostali laureatami medali IWIS 2016

  Zarząd MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach z medalami IWIS 2016

  Zarząd MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach z medalami IWIS 2016

  Międzynarodowe jury konkursowe przyznało nagrody w postaci medali i dyplomów w następujący sposób:

   PLATYNOWY MEDAL

  za wynalazek pt. „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesyłanej w sieciach wodociągowych” PATENT nr 222928

   Autorzy:
  MPWiK „Wodociągi Puławskie”: Stanisław Dziak, Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Sławomir Czajka

  Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska

  Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

   ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM

  za wynalazek pt. „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych”
  PATENT nr 222929

  Autorzy:
  MPWiK „Wodociągi Puławskie”: Stanisław Dziak, Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Sławomir Czajka
  Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska

  Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

  BRĄZOWY MEDAL

  za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych” PATENT nr 222930

  Autorzy:
  MPWiK „Wodociągi Puławskie”: Stanisław Dziak, Wiesław Duklewski, Aneta Mierzwa, Sławomir Czajka
  Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska

  Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

  Wynalazki zostały opracowane dla potrzeb rozwoju Innowacyjnej Gospodarki w związku ze zrealizowanym przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach projektem pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

  Zarząd MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach stara się, aby prowadzenie działalności statutowej przedsiębiorstwa współgrało z postępem technicznym. Spółka kieruje się inicjowaniem działań użytecznych dla odbiorców usług i sprzyjających rozwojowi gospodarki polskiej.

  Nagrodzone podczas konkursu wynalazki, których właścicielem na podstawie patentów są MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach oraz Politechnika Lubelska, stanowią doskonały przykład efektywności połączenia przemysłu z nauką i prowadzenia prac B+R, gdzie w wyniku powiązania praktyki i wiedzy powstaje produkt innowacyjny i dostosowany do potrzeb dziedziny wodociągowej oraz ochrony zasobów wodnych środowiska naturalnego.

  Pierwszym sprawdzonym i praktycznie zastosowanym wdrożeniem wynalazków była implementacja punków monitoringu na sieci wodociągowej w Puławach. Obecnie wynalazki cieszą się dużym zainteresowaniem firm i przedsiębiorstw zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Więcej informacji o wynalazkach i korzyściach wynikających z ich zastosowania jest dostępnych pod adresem: http://www.mpwik.pulawy.pl/patenty.html

  Dodatkowych informacji udziela Komórka Badawczo-Rozwojowa w MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach.

  Wynalazki służą praktycznym zastosowaniom na rynku krajowym i międzynarodowym w trosce o wypełnianie postulatów ochrony środowiska naturalnego w zakresie gospodarki wodnej. Istotą wynalazków jest minimalizacja nakładów finansowych na rozwiązania systemowe dotyczące efektywnego zarządzania różnymi procesami związanymi z dystrybucją wody. Zachęcamy do korzystania z wynalazków na podstawie nabywania praw licencji.

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *