• Menu

  Walczymy o Obwodnicę Metropolitarną Trójmiasta

  Trasa ta jest niezbędna z punktu widzenia nie tylko gminy, ale i całego powiatu. Bowiem droga ekspresowa, jaką jest planowana Obwodnica Metropolitalna ma na celu połączyć Południową Obwodnicę Gdańska z Trasą Kaszubską w Chwaszczynie – mówi burmistrz gminy Żukowo, Wojciech Kankowski

  Gmina Żukowo otrzymała nominację w konkursie „Teraz Polska” i tym samym znalazła się wśród sześciu nominowanych gmin z terenu całej Polski. Co to wyróżnienie dla państwa oznacza?

  Godło „Teraz Polska” kojarzy się z najwyższą jakością produktów i usług na forum całego kraju, a także poza jego granicami. Dla gminy Żukowo jest to szczególne wyróżnienie za działalność na rzecz mieszkańców i potwierdzenie wysokiej pozycji gminy na mapie samorządu polskiego. Udział w konkursie „Teraz Polska” miał pokazać dynamizm i wysoki potencjał rozwojowy naszej gminy oraz uzyskać efekt promocji poprzez tak prestiżowy konkurs.

  Kaszubski Związek Pracodawców zrzeszający 163 firmy z terenu Kaszub i Pomorza zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka o podjecie działań zmierzających do szybkiej realizacji budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta (OMT). Wśród firm najwięcej podpisów zebrała spółka Koszałka – 1294, a wśród samorządów 1384 – gmina Żukowo. Dlaczego państwu tak zależy na budowie tej obwodnicy? Jakie będą pozytywne skutki jej istnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców?

  W akcję zbierania podpisów pod petycją budowy Obwodnicy Metropolitalnej włączył się nie tylko samorząd gminy Żukowo, ale i radni oraz sołtysi. Trasa ta jest niezbędna z punktu widzenia nie tylko gminy, ale i całego powiatu. Bowiem droga ekspresowa, jaką jest planowana Obwodnica Metropolitalna ma na celu połączyć Południową Obwodnicę Gdańska z Trasą Kaszubską w Chwaszczynie. Dynamiczny rozwój aglomeracji trójmiejskiej w stronę środkowych Kaszub, migracja mieszkańców oraz przenoszenie się zakładów produkcyjnych na ten teren wpływa na wielkość ruchu samochodowego, który jest bardzo odczuwalny w samym Żukowie w godzinach szczytu.

  Ogromne korki powodują nie tylko problemy z dotarciem na czas kontrahentów, ale również mają negatywny wpływ na komfort życia oraz zdrowie mieszkańców. Budowa OMT pozwoli na unikniecie całkowitego paraliżu Chwaszczyna i Żukowa oraz regionu. Z pewnością wpłynie również na jeszcze większy rozwój gminy.

  Żukowo z lotu ptaka

  Czy można wobec tego powiedzieć, że gmina jest nastawiona proinwestycyjnie?

  Znaczny poziom wydatków budżetowych na rozwój wskazuje na to, że kluczowe dla gminy Żukowo jest stałe i konsekwentne inwestowanie w zakresie zadań własnych gminy. Od lat poziom wydatków na inwestycje w stosunku do całości budżetu gminy Żukowo przekracza 20 proc., zbliżając się do proc. w poszczególnych latach mojej kadencji. Tak znaczne wydatki spowodowane są stałym wzrostem liczby mieszkańców naszej gminy i coraz większym urbanizowaniem terenów do niedawna o przeznaczeniu rolniczym lub nieużytków. Wzrost liczby mieszkańców, bliskość Trójmiasta oraz usytuowanie wzdłuż głównych ciągów transportowych województwa pomorskiego sprawiają, że obserwujemy wzrost zainteresowania podmiotów gospodarczych do inwestowania na terenie gminy Żukowo. Starając się pozyskać jak największą ilość inwestorów zewnętrznych, stwarzamy wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Najważniejszym z nich jest zwolnienie z podatku od nieruchomości przez pierwsze lata prowadzonej działalności na terenie gminy Żukowo oraz utworzenie dedykowanego terenu na rozwój przedsiębiorczości przy drodze krajowej nr 20 w miejscowości Miszewko i Tuchom, nazywanego przez nas tzw. korytarzem inwestycyjnym. Dodatkowo znaczne obszary gminy mają plany zagospodarowania przestrzennego, co również ułatwia podjęcie decyzji inwestorom. Zdecydowanie można powiedzieć, że gmina Żukowo jest nastawiona proinwestycyjnie.

  Rozmawiał Piotr Nowacki

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *