• Menu

  Kobylnica nie zapomina o równowadze

  Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica

  Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica

  Chcieliśmy wciąż stawiać na rozwój, ale nie tracić przy tym swoich walorów – środowiska naturalnego, przyrody, czystości powietrza i zieleni – mówi Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.

  Ponad 100 tysięcy złotych dotacji państwa gmina przekaże na rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Skąd taka nietypowa decyzja?

  Chcieliśmy wesprzeć działania szpitala w zakresie zakupu sprzętu medycznego, który jest niezbędny do funkcjonowania i zabezpieczenia potrzeb medycznych naszych mieszkańców. Na lutowej sesji Rady Gminy Kobylnica została podjęta stosowna uchwała w tej sprawie. 100 tysięcy pozwoli zarządowi na dokonanie zakupu aparatów do znieczulenia, natomiast kolejnych 50 tysięcy złotych – zostanie przeznaczonych na wsparcie przy tworzeniu oddziału transplantologii szpiku kostnego.

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku w obecnej chwili prowadzi wiele działań i przedsięwzięć, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów pacjentów. Przyszłe plany inwestycyjne pociągają za sobą duże koszty, których placówka sama nie jest w stanie udźwignąć. Pacjentami słupskiego szpitala są również mieszkańcy Gminy Kobylnica, więc naturalna wydaje się decyzja o wspieraniu miejsca, które pomaga naszej społeczności.

  Jakie inne wydatki i inwestycje zaplanowali państwo na ten rok?

  Rok 2018 będzie kolejnym, w którym gmina Kobylnica utrzyma proinwestycyjny nurt. Przyjęty na grudniowej sesji projekt budżetu na ten rok zakłada wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 36 milionów złotych. Jest to prawdziwy rekord.

  W 2018 roku planuje się rozpoczęcie lub kontynuację 104 przedsięwzięć i zadań. Chodzi o działania ważne i potrzebne: kanalizację, oczyszczalnie ścieków, dotyczące południowo-zachodniej części gminy. W miejscowościach Bzowo, Kczewo, Ścięgnica, Słonowiczki, Słonowice, Zębowo, Płaszewo, Zagórki i Wrząca w ciągu najbliższego roku pojawią się elementy infrastruktury technicznej, które działają już w pozostałych miejscowościach naszej gminy. Modernizujemy w tym czasie sporo sieci wodociągowych, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uległy sporemu zużyciu i wymagają renowacji. Będziemy jedną z nielicznych gmin w Polsce, która będzie skanalizowana w 95 proc.

  Nie ustajemy w kontynuacji działań związanych z budową i modernizacją dróg łączących poszczególne miejscowości. Oprócz tego dość znaczne środki pozwolą nam na zainwestowanie w przebudowę całych układów komunikacyjnych – w Ścięgnicy, Luleminie. Wspólnie z powiatem słupskim połączymy miejscowości drogami o wysokim standardzie, w różnych częściach naszej gminy.

  Gminę czekają też przedsięwzięcia w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jego przygotowanie trwało wiele lat. Teraz widzimy efekty – zbiorniki na wody opadowe w kilku miejscowościach. Realizowane są już projekty związane z termomodernizacją, która pozwoli na znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii i oświetleniowym.

  Gmina Kobylnica zwyciężyła w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej za 2017 rok. Czy mieszkańcy potrafią docenić dofinansowanie systemów OZE?

  To pytanie należałoby skierować do samych mieszkańców. Nam trudno jest na nie odpowiedzieć. Dla mnie istotne jest to, że gmina wciąż potrafi prowadzić politykę opartą o zrównoważony rozwój.

  W ostatnich kilkunastu latach jesteśmy świadkami dynamicznych zmian, rozwoju na naszym obszarze zwłaszcza sektora budownictwa i gospodarki. Dzięki trafnym decyzjom udaje nam się jednak ograniczać ewentualne uciążliwości związane z rozwojem tych sektorów. Nie chcieliśmy bowiem powtórzyć błędów wielu polskich samorządów, które w trakcie tak intensywnego rozkwitu zapomniały o zrównoważonym rozwoju. Chcieliśmy wciąż stawiać na rozwój, ale nie tracić przy tym swoich walorów – środowiska naturalnego, przyrody, czystości powietrza i zieleni. To się udaje. Dla nas jest to konsekwentne podążanie w obranym wcześniej, mądrym kierunku, natomiast dla mieszkańców – argumenty, które sprawiają, że komfortowo i pomyślnie żyje im się w naszej gminie. Widząc taką politykę i podejście do rozwoju, jesteśmy doceniani przez kolejne osoby, które właśnie tutaj się osiedlają i zamieszkują.

  Rozmawiał Tomasz Rekowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie