• Menu

  W gminie Świdnica oddano do użytku trzecie gminne przedszkole

  – Jestem przekonana, że w tym nowym, pięknym przedszkolu, najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą czuli się wspaniale – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek. Jest też i dobra wiadomość dla rodziców. Dzięki realizacji unijnego projektu pn. „Małe Bystrzaki-równe szanse przedszkolaków w gminie Świdnica” w pierwszym roku działalności Przedszkola w Bystrzycy Dolnej rodzice nie będą ponosić kosztów. Jedynym wydatkiem będą opłaty za wyżywienie dziecka.

  - Jestem przekonana, że w tym nowym, pięknym przedszkolu, najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą czuli się wspaniale – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

  Uroczyste otwarcie przedszkola w Bystrzycy Dolnej. Fot. Gmina Świdnica.

  4 września br., z udziałem władz gminy Świdnica, prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej, przedstawicieli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wykonawcy robót, sołtysa wsi Bystrzycy Dolnej i przedszkolaków – uroczyście przecięto wstęgę i oddano do użytku trzecie gminne przedszkole.

  - Jestem przekonana, że w tym nowym, pięknym przedszkolu, najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą czuli się wspaniale – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

  Fot. Gmina Świdnica.

  Nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej szkoły władze gminy nabyły w drodze rokowań od Starostwa Powiatowego w Świdnicy w 2012 r. za kwotę 400.000,00 zł. Kolejnym etapem było przeprowadzenie podziału nieruchomości i na podstawie uchwały Rady Gminy Świdnica w 2013 r. nastąpiło przekazanie do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego działek 169/3, 169/4, 348/2 wraz niższą częścią budynku. Gminne Wodociągi po przeprowadzeniu adaptacji i zmiany sposobu użytkowania, w październiku 2014 r. uruchomiły w tym budynku swoją nową siedzibę.

  Środki pozyskane z ZIT AW Aglomeracji Wałbrzyskiej

  Dzięki środkom pozyskanym z ZIT AW Aglomeracji Wałbrzyskiej obiekt przeszedł przebudowę i termomodernizację. Przedmiotem projektu była „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”.

  W zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku oświaty w Bystrzycy Dolnej nr 55 przeprowadzono: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie ścian fundamentowych budynku, wykonanie tynków renowacyjnych, docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z elewacją, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji CO w budynku, montaż kotłów gazowych.

  Przeprowadzono roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, roboty związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem, roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń parteru na przedszkole, roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń I i II piętra na Gminną Izbę Pamięci, wykonanie przyłączy zewnętrznych: wodociągowej, deszczowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wewnętrznych: sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

  Łączna wartość wykonanych robót termomodernizacyjnych i związanych z przebudową i adaptacją budynku wyniosła 2 721 tys. zł,

  Parter nowego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej został całkowicie dostosowany pod względem bezpieczeństwa i potrzeb, dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Od września br. mają tu swoje miejsca trzy oddziały przedszkolne. Czas pracy przedszkola od godz. 6.00 do 16.30 umożliwi korzystanie z jego usług rodzicom pracującym, którzy dotychczas korzystali z opieki przedszkolnej poza terenem gminy, lub z 5-godzinnej opieki oddziału przedszkolnego w SP Bystrzyca Górna.

  - Jestem przekonana, że w tym nowym, pięknym przedszkolu, najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą czuli się wspaniale – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

  Fot. Gmina Świdnica.

  Trzy oddziałowe przedszkole zapewni miejsca dla 64 dzieci w wieku 3-6 lat, a dzięki realizacji unijnego projektu, rodzice dzieci nie będą ponosić kosztów. Jedynym wydatkiem w pierwszym roku uczęszczania dziecka do przedszkola będą koszty związane za ich wyżywieniem.

  Każdy z przedszkolaków otrzymał z rąk wójt gminy, ale i kierownika Posterunku Policji w Słotwinie i funkcjonariusza policji kamizelkę odblaskową. – To nasza odpowiedź na ogólnopolską akcję bezpieczna droga do szkoły. Nasze działania prowadzimy we wszystkich placówkach oświatowych – podkreślali wspólnie Teresa Mazurek i Arkadiusz Borkowski.

  Na terenie gminy Świdnica działają obecnie 3 gminne przedszkola: Bajkowa Dolinka w Pszennie, gdzie funkcjonuje 5 oddziałów (po 25 dzieci na oddział), Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 4 oddziały (po 25 dzieci na oddział) oraz Przedszkole w Bystrzycy Dolnej z 3 oddziałami w łącznej ilości 64 dzieci. Ponadto w 3 szkołach podstawowych: w Mokrzeszowie, Grodziszczu i Mokrzeszowie funkcjonuje łącznie 5 oddziałów przedszkolnych.

   

  Źródło: Gmina Świdnica.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *