• Menu

  Ubezpieczenie przesyłki kurierskiej, czyli niewielki koszt komfortu

  Ubezpieczenie przesyłkiSpośród dodatkowych usług oferowanych przez firmy kurierskie dużym powodzeniem cieszy się dodatkowe ubezpieczenie. Warto wiedzieć, że w przypadku paczek o niewielkiej wartości polisa zawarta jest w cenie wysyłki – w przypadku DHL jest to 500 zł.

  Dostępne jest także ubezpieczenie do wartości 100.000 zł, a szczegółowe informacje znajdują się w cenniku standardowym DHL Parcel. Można także ustalić jeszcze wyższą kwotę ubezpieczenia, specjalne warunki omawiane są z Klientem.

  Jak ubezpieczyć przesyłkę?

  Wypełniając formularz podczas nadawania paczki, klient powinien zaznaczyć opcję o ubezpieczeniu w liście przewozowym. Warto również w dodatkowym polu umieścić informację o zawartości przesyłki. Wraz z zadeklarowaną wartością ułatwi to pozytywne rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

  Podstawa likwidacji szkody

  Kwota, która może zostać zwrócona nadawcy, zależna jest od zadeklarowanej wartości, kosztów wymiany, wartości na fakturze (rachunku) lub aktualnej wartości rynkowej.

  W DHL maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 5 mln euro. W przypadku utraty całej przesyłki, wartość ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu.  Ewentualną reklamację na usługi DHL Parcel można złożyć zgodnie z regulaminem, dostępnym pod adresem http://www.dhlparcel.pl/content/dhl_parcel_poland/pl/contact/documents.html.

  Zamawiając przesyłki kurierskie, należy pamiętać, że nadawca jest zobowiązany do właściwego opakowania paczki – jeśli jest taka potrzeba, należy dołączyć oznaczenia typu „góra/dół” i „ostrożnie szkło”. Odpowiednie opakowania dostępne są w oddziałach DHL Parcel.

  Ograniczenia

  DHL Parcel wskazuje, że odszkodowanie z tytułu powstania szkody w przesyłce wypłacane jest w wysokości rzeczywistej szkody, poniesionej przez poszkodowanego. Ubezpieczeniem nie mogą być objęte przesyłki zawierające przedmioty wyłączone z przewozów w regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL. Między innymi nie ma możliwości ubezpieczenia przesyłek kopertowych z dokumentami. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w przesyłkach zawierających dzieła sztuki, wyroby jubilerskie, oraz towary szybko psujące się.

  Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej ubezpieczonego, jego pracowników lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również szkód powstałych w przesyłkach wskutek niewłaściwego ich opakowania lub niewłaściwego zabezpieczenia z zewnątrz i wewnątrz przesyłki przed uszkodzeniem oraz braku lub niewłaściwego oznaczenia znakami ostrzegawczymi, lub informacyjnymi dotyczącymi zawartości przesyłki.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *