• Menu

  Telemedycyna dostępna na wszystkich

  Początki telemedycyny sięgają już lat 60 ubiegłego wieku, kiedy to zaczęto realizować zlecenia terapeutyczne przez telefon.

  Początkowo rozwój telemedycyny była związany z monitorowaniem funkcji życiowych astronautów podczas lotu w kosmos oraz wykorzystaniem satelitarnej sieci telekomunikacyjnej łączące na wszystkich kontynentach jednostki armii amerykańskiej.

  Potrzeba świadczenia usług medycznych na odległość  ciągle wzrasta i sprzyja błyskawicznemu rozwojowi telemedycyny i teleopieki. W krajach rozwiniętych wzrasta potrzeba monitoringu i leczenia ludzi starszych. W Polsce liczba osób w wieku powyżej 65 lat wzrosła o około 3 miliony, a w bieżących 20 latach wzrośnie do 8.5 miliona (Trends in Polish healthcare, 2017, PWC). Wzrośnie zapotrzebowanie na opiekę długotrwałą, której rozwój jest niezbędny w każdym starzejącym się społeczeństwie.  Osoby te często cierpią na choroby przewlekłe i żyją w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

  Technologie mobilne, umożliwiające monitorowanie zdrowia w czasie rzeczywistym i przesyłanie danych do placówek służby zdrowia, mogą być dużym ułatwieniem nie tylko dla samych chorych, ale także dla ich opiekunów. Wprowadzając stopniowo elektronizację usług medycznych możemy uzyskać więcej danych o stanie zdrowia. Monitoring odbywa się w sposób ciągły bez konieczności zostawania w szpitalu. Telemedycyna zmniejsza dystans do usług opieki zdrowotnej, ułatwia zarządzanie czasem spędzonym w domu. Rozwiązania te zwiększają skuteczność prowadzonych terapii.

  Rozwój nowych technologii umożliwia rozwój digitalowych produktów medycznych, oraz innowacji klinicznych.

  Usługi telemedyczne pozwalają na:

  • ingerować we wcześniejszym stadium choroby dzięki monitoringowi,
  • ograniczenie czasu pobytu w szpitalu pacjenta,
  • ułatwią podjęcie decyzji dzięki zdalnym konsultacjom ze specjalistami,
  • zmniejszenie kosztów obsługi pacjenta.

  Na telemedycynę składa się wiele różnych usług m.in.:

  • telerehabilatacja
  • telekardiologia
  • telediagnostyka
  • telendoskopia
  • telepatologia
  • teleradiologia

  Tak szeroki zakres aplikacji telemedycyny w różnych obszarach medycznych stanowi o dużym potencjale rozwojowym i możliwościach wykorzystania. Potrzeby cywilizacyjne związane z postępem aplikacji mobilnych ciągle rosną. Cały świat dąży do ich upowszechnienia w skali globalnej.

  Jednym z przykładów krajów, w którym wdrożono już projekty, mające na celu wykorzystanie technologii mobilnej i telemedycyny w służbie zdrowia jest Wielka Brytania. Tamtejszy system ochrony zdrowia (NHS) posiada niezależne od siebie struktury w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Płn (Deloitte, MK/Rynek Seniora, 2015).

  Ze względu na dynamikę i optymistyczne perspektywy rozwoju telemedycyny do tego sektora przyłączają się nie tylko wyspecjalizowani dostawcy, specjalizujący się w tym sektorze usług, ale także tacy giganci jak Apple czy Google.

  Rosnąca rola przetwarzania danych to obszar opieki zdrowotnej, do którego zmierza świat i Polska też tego nie uniknie. Cyfryzacja sektora ochrony zdrowia znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Innowacyjne firmy i start-upy wprowadzają na rynek coraz nowocześniejsze rozwiązania mobilne, które stają się dostępne dla wszystkich.

  Coraz szerzej rozpowszechniają się też różnego rodzaju „wearables”, czyli elektronika wpleciona między innymi w odzież, zegarki i opaski naręczne. Służą one jako urządzenia monitorujące. Zbierają one informacje o stanie zdrowia i ciała ludzi, niekoniecznie chorych. Równie dobrze mogą to być zdrowe osoby świadome konieczności monitorowania swojego stanu zdrowia. Informacje te natychmiast są, lub przynajmniej mogą być, przekazywane do np. aplikacji w telefonie komórkowym analizującej parametry stanowiące o stanie kondycji i zdrowia.

  Nowym rodzajem placówek medycznych wykorzystującym zdalne porady są tzw. kioski medyczne (przypominające punkty bankowe w galeriach handlowych). Umożliwiają one zdalną wizytę u lekarza i badania (mierzenie pulsu, temperatury, ciśnienia krwi, badanie stetoskopem, a także badanie skóry przez mikroskop cyfrowy i zdalne badanie laryngologiczne). Takie placówki medyczne testowane są obecnie w USA.

  Przyszłość telemedycyny jest związana z upowszechnieniem nowoczesnych rozwiązań w urządzeniach i aplikacjach mobilnych dostępnych dla wszystkich. Telemedycyna jest najnowszą formą świadczeń usług medycznych i opieki zdrowotnej. Jej rozwojem zainteresowane są szpitale, prywatne centra medyczne, firmy ubezpieczeniowe, domy opieki nad osobami starszymi, a także pacjenci indywidualni. Tworzenie nowoczesnych urządzeń monitorujących staje się wyzwaniem dla lekarzy, naukowców oraz biznesu.

  Magdalena Naurecka – Pracownik działu R&D w firmie Recumed

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie