• Menu

    Najnowsze

    Termoizolacja sposobem na smog

    Jak pokazują statystyki, głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są gospodarstwa domowe, w których używa się starych, nieefektywnych [...]

    Wojna ze smogiem rozpoczęta

    Dawniej termin „smog” kojarzył się nam się z południem Polski, gdzie przez lata kondycję powietrza wyznaczały huty i kopalnie. Ale nawet wtedy [...]