• Menu

    Najnowsze

    Pieczątka a ważność umowy.

    Zwyczajowo faktury czy umowy opatrujemy pieczątką firmową. Przyjęło się, że to nieodzowny i obowiązkowy element, bez którego dokument nie jest [...]