• Menu

    Najnowsze

    Restrukturyzacja to nie upadłość

     W zeszłym roku wycofał się duży kontrahent, przez co straciliśmy znaczną część przychodów? Jednocześnie inna inwestycja nie przynosi [...]

    Jak ogłosić upadłość firmy?

    Zachwiania na rynku zbytu, niewywiązywanie się przez kontrahentów z ich zobowiązań, spiętrzenie zobowiązań finansowych – to tylko niektóre [...]