• Menu

  Szkolenia GIODO

  Szkolenia giodoSzkolenia GIODO – szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych stają się coraz bardziej popularne wśród pracowników działów kadrowych, marketingu, IT, prawnych a także dla każdej osoby zainteresowanej wspomnianą tematyką.

  Co daje szkolenie GIODO ?

  Celem takich szkoleń jest przekazanie uczestnikom jak największej wiedzy odnośnie odpowiedniego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą. Mogą one również dotyczyć bezpieczeństwa IT, RODO (Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Szkolenia ABI wprowadzają administratorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ochrony danych (IOD) w zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania systemu zarządzania ochroną danych osobowych.

  Dowiedzieć się można czym w ogóle są dane osobowe, w jaki sposób można zorganizować ich właściwą ochronę, za co i przed kim są odpowiedzialne IOD i ABI. Szkolenie przygotowuje do umiejętności samodzielnego przygotowania dokumentacji ochrony tych danych. Osoba która ukończy szkolenie powinna być w stanie zarejestrować zbiór a także podpisać umowę z firmami posiadającymi dostęp do firmowych baz danych.

  Dowiedzieć się można czym w ogóle są dane osobowe, w jaki sposób można zorganizować ich właściwą ochronę, za co i przed kim są odpowiedzialne IOD i ABI. Szkolenie przygotowuje do umiejętności samodzielnego przygotowania dokumentacji ochrony tych danych. Osoba która ukończy szkolenie powinna być w stanie zarejestrować zbiór a także podpisać umowę z firmami posiadającymi dostęp do firmowych baz danych.

  Szkolenia sektorowe

  Jednym z głównych priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych jest podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów. Zwiększenie kwalifikacji przez administratorów bezpieczeństwa informacji obecnie, w związku z planowanymi zmianami odnośnie ochrony danych osobowych, ma szczególne znaczenie. Taka osoba powinna być w stanie udzielić zainteresowanym szczegółowych informacji odnośnie nadchodzących zmian, praw i obowiązków.

  Szkolenia sektorowe GIODO mają zastosowanie przy przetwarzaniu danych w poszczególnych dziedzinach działalności. Dzięki temu podnosi się poziom wiedzy przyszłych inspektorów ochrony danych z danej branży, ale też pojawia się automatycznie okazja do wymiany doświadczeń, rozwiązań i praktyk uczestników szkoleń. Jak informują eksperci GIODO, uczestników szkoleń najbardziej interesuje wiedza oparta na przykładach i praktyczne wskazówki. Dlatego też największą uwagę przykuwają praktycy, którzy mogą przytoczyć wielorakie przykłady bazując na własnym doświadczeniu. Każda branża ma własny kodeks postępowania, stąd też biorą się właśnie szkolenia sektorowe.

  Szkolenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

  Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 25 maja 2018 roku rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających pełnić będą wspomniani już inspektorzy ochrony danych ( określani również jako DPO- od Data Protection Officer). Ich zadaniem będzie działanie na rzecz przetwarzania danych, zarówno w sektorze publicznym jak i w administracji publicznej. Firma IT Law Solutions prowadzi kompleksowe szkolenia ABI jak i outsourcing usług w tym zakresie.

  Nowe przepisy umacniają pozycję i rolę inspektorów ochrony danych. Świadczy o tym chociażby fakt, iż wyznaczenie inspektora ochrony danych stanie się obowiązkiem, a nie, tak jak dotąd, uprawnieniem administratora danych.

  Ważne zalecenia i wskazówki dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie dotyczącym inspektorów ochrony danych, zawierają przyjęte 13 grudnia 2016 roku Wytyczne Grupy Roboczej. Mają one zastosowanie do RODO, jednakże można je również odnieść do przepisów dyrektywy 2016/ 618. Wytyczne mają na celu wyjaśnienie przepisów rozporządzenia ogólnego odnośnie inspektorów, w celu ułatwienia administratorom i podmiotom przetwarzającym dostosowania się do przepisów prawa, a inspektorom ochrony danych wykonywania ich danych. Wytyczne zawierają także zalecane dobre praktyki opierające się na doświadczeniu państw członkowskich.

  Wprowadzone na początku 2015 nowe przepisy o ochronie danych osobowych odnoszące się do administratora bezpieczeństwa informacji, w dużym stopniu nawiązują do rozwiązań przyjętych w RODO. Przepisy te, wymagają od ABI posiadania konkretnej wiedzy w dziedzinie ochrony danych osobowych, zachowania niezależności przy wykonywaniu swojej funkcji, a jednym z głównych zadań jest zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane