• Menu

  Sorbenty – podstawowe informacje o produkcie z zastosowaniem przemysłowym

  SorbentySorpcja to proces polegający na pochłanianiu jednej substancji przez inną. Co to oznacza w praktyce?

  Może mieć ona charakter chemiczny i objawia się w postaci reakcji powierzchniowej lub pochłaniania jednego związku przez inny w roztworze. Drugim typem jest sorpcja fizyczna przybierająca postać adsorpcji na powierzchni (np. węgla aktywnego) lub absorpcji, czyli podziału substancji pomiędzy dwie fazy (np. wymiana jonowa). Co to dla nas oznacza w praktyce?

  Aby dobrze zrozumieć znaczenie sorpcji w środowisku należy rozróżnić pojęcie sorbentu. W przemyśle technicznym uważa się za niego substancję, która ma bardzo duże zdolności chłonne i potrafi zagwarantować bardzo szybką neutralizację szkodliwego wycieku. Odpowiednio dobrany sorbent może zatrzymać migrację zanieczyszczenia wgłąb profilu gruntowego, a w efekcie także do wód gruntowych.

  Najprostszą formą sorbentu są otaczające nas przedmioty. Wyróżnić należy torf o bardzo dużej powierzchni chłonnej. Dla niezbyt agresywnych substancji o niewielkiej powierzchni wycieku z powodzeniem stosuje się stare tkaniny, makulaturę czy snopki. W zastosowaniach przemysłowych nie jest to jednak metoda skuteczna i należy zwrócić swoją uwagę na produkty rynkowe.

  W praktyce sorbenty przybierają różne formy w zależności od wielkości możliwego wycieku. W przypadku niewielkich punktowych zanieczyszczeń na określonej powierzchni sorbenty przyjmują formę arkusza. W miejscach, gdzie wycieki są bardziej intensywne i scentralizowane używane są poduszki, gwarantujące zwiększoną powierzchnię chłonną. Jeśli zanieczyszczona powierzchnia nie jest idealnie gładka alternatywę stanowią sorbenty granulowane. Odpowiednio rozprowadzone dopasowują się do nieregularnego kształtu i mają wówczas większą efektywność zbierania szkodliwej substancji.

  Sorbenty

  Do sorpcji olejów, ropopochodnych i innych cieczy nie mieszających się z wodą służą sorbenty hydrofobowe. Występują one w kolorze białym, pod postacią sypką lub włókniny sorpcyjnej. W kolorze szarym zaś dostępne są na rynku sorbenty uniwersalne, dedykowane dla każdego rodzaju cieczy. Dostępne są w formie chodników, rękawów, poduszek, mat i granulatów. Do sorpcji substancji chemicznych stosuje się produkty wyróżniające się jaskrawą barwą – ma ona informować, że sorpcji uległa prawdopodobnie substancja agresywna chemicznie i niebezpieczna dla otoczenia.

  Zobacz także: sorbenty sypkie – www.ekotu.pl/sorbenty-granulat-sypkie

  Na osobną uwagę zasługują sorbenty polipropylenowe. Potrafią wchłonąć bardzo szerokie spektrum substancji szkodliwych dla środowiska, począwszy od paliw i agresywnych chemikaliów. Cechuje je niebywała chłonność – w procesie przechwytywania wycieku są w stanie zwiększyć swoją objętość nawet dwudziestokrotnie!

  Należy pamiętać, że sorbent po wykonaniu swej funkcji podlega dalszym czynnościom – w pierwszej kolejności enkapsulacji. Polega ona na szybkim i bezpiecznym odseparowaniu przepracowanego sorbentu w szczelnym pojemniku. Następnie tak przechowywany sorbent podlega procesom unieszkodliwiania, które w zależności od typu niebezpiecznej substancji mogą przybrać formę neutralizacji lub spalania.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *