• Menu

  Jak skutecznie planować produkcję?

  Planowanie produkcji

  .

  W jaki sposób monitorować założenia planistyczne, by utrzymać proces wytwórczy na odpowiednim, konkurencyjnym poziomie? Co powinno łączyć prognozę/plan sprzedaży z planem produkcji? Jakie narzędzie wykorzystać, by planować realnie i skutecznie? Sprawdź!

  By efektywnie planować działania produkcyjne trzeba w pierwszym rzędzie zrozumieć, że proces ten wykracza daleko poza obszar hali wytwórczej i jest czymś zdecydowanie bardziej złożonym, niż prostą wytyczną możliwości danego przedsiębiorstwa rozłożoną w czasie. Nie byłoby możliwym stworzenie racjonalnego planu produkcji bez uwzględnienia szeregu pozaprodukcyjnych mechanizmów i procesów zachodzących w organizacji, jej planów marketingowych, ogólnej kultury organizacyjnej i długookresowych celów.

  Produkcja „w służbie” strategii

  Planowanie produkcji jest więc ściśle połączone z działaniami strategicznymi całego przedsiębiorstwa. Punktem startowym do tworzenia planu produkcji jest prognoza sprzedaży, która powstaje w oparciu o analizy rynku, kampanie promocyjne etc. Na podstawie prognoz opracowywany jest bardziej szczegółowy plan sprzedaży, który jest podstawą do zaplanowania przepływów finansowych w czasie. Jest on zobowiązaniem, które biorą na siebie wszyscy pracownicy odpowiadający za jego realizację. Tu planuje się ściślej – z uwzględnieniem poprzednich okresów, konkretnych grup produktowych, kanałów sprzedaży etc. To jest podstawą do przygotowania głównego planu produkcji, w którym szuka się m.in. odpowiedzi na pytanie „ile i jakich produktów jesteśmy w stanie wytworzyć”?

  Planowanie zintegrowane w metodyce APICS

  Podsumowując, by planowanie było efektywne, musi angażować wszystkie działy przedsiębiorstwa do tworzenia i wdrażania wspólnych, powiązanych ze sobą planów. Innymi słowy, planowanie musi przebiegać w sposób zintegrowany, np. metodyką APICS, która koreluje ze sobą tzw. priorytety i zdolności produkcyjne. Celem konstruowania tych drugich, bardziej szczegółowych, jest głównie weryfikacja wykonalności planów z kategorii priorytetów i pomoc w ich ewentualnej korekcie. Zastosowanie zintegrowanego planu produkcji umożliwia zachowanie równowagi między oczekiwaniami dyrektorów finansowych, handlowców, marketingowców, pracowników hali i logistyków. Ponadto pozwala zoptymalizować funkcjonowanie organizacji i minimalizować nadmierne zapasy.

  Gotowe rozwiązanie – system ERP

  Z gotowym rozwiązaniem, ułatwiającym i ujednolicającym planowanie zintegrowane, przychodzi system ERP, np. Streamsoft Prestiż. Decydując się na jego wykorzystanie, zyskujesz dostęp m.in. do:

  • Danych – bieżących i archiwalnych

  System gromadzi w bazie informacje o wszelkich transakcjach. Możesz m.in. śledzić trendy z lat ubiegłych oraz sprawdzić aktualną sprzedaż, zapasy, stopień realizacji produkcji.

  • Technologii, marszrut, BOM’ów

  Czyli wszystkiego co potrzebne, by planować.

  • Mechanizmu do planowania, który pozwala konstruować niezależne lub powiązane ze sobą arkusze – z użyciem tego mechanizmu można np. wdrożyć S&OP

  Jego zastosowanie pozwala wyeliminować potrzebę generowania arkuszy, zasilanych ręcznie lub dodatkowymi mechanizmami. Z bazy danych korzysta się online, bez przekaźników ODBC; każdy z działów definiuje arkusz w uzgodnionym horyzoncie planistycznym – miesiąc, kwartał, rok itp.
  Definiowania kolumn pobierających informacje z bezpośrednio z bazy danych (lub wyliczających dane pomocnicze z wykorzystaniem ręcznie wprowadzonych przez użytkownika formuł matematycznych).

  • Możliwości rozłożenia planu sprzedaży – przygotowanego na grupy produktowe – na indeksy wyrobów gotowych, z uwzględnieniem historycznych danych sprzedażowych

  Za sprawą tzw. algorytmu deagregacji, który usprawnia określenie matematycznego modelu rozkładu planowanej sprzedaży w grupach produktowych. Analizuje się przy tym okresy poprzednie.

  • Wyliczenia zapotrzebowania na materiały i surowce (w Streamsoft Prestiż mechanizm ten nazywa się harmonogram MPS/MRP i działa w oparciu o metodologię APICS)

  Podsumowując, wykorzystanie systemu ERP pozwala uzyskać jasną informację czy posiadamy wystarczające zasoby produkcyjne, by wytworzyć tyle, ile chcielibyśmy sprzedać.

  Udostępnij w sieci ....
  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Share on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *