• Menu

  Sejm pracuje nad ujednoliceniem terminów zapłaty podatków

  Sejm pracuje nad poselskim projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz zmianą niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje ujednolicenie wszystkich obowiązujących w Polsce terminów dla zapłaty podatków i składania deklaracji podatkowych. Ujednoliconym terminem będzie ostatni dzień następnego miesiąca

  Obecnie firmy płacące podatki w Polsce, aby dokonać zapłaty swojego zobowiązania podatkowego w ustawowym terminie, mają obowiązek śledzić nawet do 9 różnych terminów rozliczenia nawet do 14 różnych podatków.

  Proponowane zmiany

  Projekt ustawy przewiduje ujednolicenie wszystkich obowiązujących w Polsce terminów zapłaty podatków i składania deklaracji podatkowych.

  Proponuje się wprowadzenie jednego uniwersalnego terminu na rozliczenie wszystkich podatków, a więc ustanowienie tzw. dnia podatkowego w ostatnim dniu następnego miesiąca. Autorzy projektu wzorowali się na Irlandii, gdzie firmy rozliczające podatki i składki online, są związane tylko jedną datą, tj. 23. dniem następnego miesiąca. W Niemczech firmy rozliczają zarówno CIT, jak i VAT w jednym dniu, tj. do 10. dnia po okresie sprawozdawczym.

  Według projektu ustawy, jeden termin obowiązywałby dla rozliczenia następujących różnych podatków i danin:

  • PIT,
  • CIT,
  • VAT,
  • PCC,
  • ZUS,
  • KRUS,
  • podatek akcyzowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek od niektórych instytucji finansowych,
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek leśny,
  • podatek rolny,
  • podatek od środków transportu.

  Korzyści z ujednolicenia terminów zapłaty podatku

  Proponowane zmiany mają przyczynić się do oszczędności po stronie firm. Ujednolicenie terminów podatkowych to jednoznaczne uproszczenie przepisów z 15 różnych ustaw podatkowych.

  Ponadto, w wyniku zmian, firmy otrzymają więcej czasu na rozliczenie podatków, a więc odpowiednio więcej czasu na zebranie dokumentacji koniecznej do ich rozliczenia. W praktyce, w wielu przypadkach może to oznaczać dalszy spadek kosztów, np. w związku z uniknięciem konieczności składania korekt deklaracji podatkowych pierwotnie złożonych na podstawie niekompletnej dokumentacji podatkowej w celu zachowania terminu podatkowego. Przesunięcie terminów podatkowych na koniec miesiąca powinno też pozytywnie wpłynąć na płynność finansową firm.

  Nad omawianym projektem toczą się obecnie prace w sejmowej Komisji Finansów publicznych.

  Autorzy:

  Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz optymalizacji podatkowe

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie