• Menu

  Rozliczanie podatków za osobę zmarłą

  Rozliczanie podatków za osobę zmarłąNiestety zdarza się, że umierają nasi bliscy. Z założenia wraz ze śmiercią osoby, pozostają po niej niezałatwione sprawy. Należy uregulować wiele kwestii oraz uprzątnąć dokumenty.

  Jednym z niezbędnych elementów, jest przyjrzenie się sytuacji podatkowej zmarłego i jego obowiązkom wobec organów podatkowych.

  Może okazać się, że należy uregulować należne zobowiązania podatkowe. W takich sytuacjach ustawodawca oraz administracja podatkowa stara się jednak pomagać najbliższym, znajdującym się w i tak trudnej sytuacji życiowej.

  Wspólne deklaracje podatkowe małżonków, w przypadku śmierci

  W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, po śmierci jednego z małżonków, podatnik wdowiec lub wdowa, ma zachowane prawo do wspólnego rozliczenia. Oznacza to, że pomimo, iż podatnik zmarł w trakcie roku podatkowego, to pozostający bliski może rozliczyć się tak jakby rozliczył się, gdyby małżonek dożył do końca roku podatkowego. Jest to wyjątek od reguły, która stwierdza, że ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać tylko małżonkowie, którzy pozostają w związku małżeńskim tylko pod warunkiem, że związek trwał przez cały okres podatkowy (dany rok).

  Rozliczenie zmarłego przez Urząd Skarbowy

  W przypadku jeżeli zmarły nie rozliczy się z małżonkiem, Urząd Skarbowy postara się pomóc najbliższym zmarłego. W tym celu przygotuje specjalny druk podatkowy, wypełniając go znanymi mu z urzędu informacjami (np. od pracodawców, zakładu ubezpieczeń społecznych, zleceniodawców itp.). Ten dokument przekaże spadkobiercom. Mają oni prawo do uzupełnienia go lub zmodyfikowania. Często dzieje się tak, jeżeli w trakcie roku podatkowego doszło do jakichś wydarzeń mających wpływ na PIT i zobowiązania podatkowe, które nie są znane urzędowi podatkowemu z urzędu. Dotyczy to również możliwości skorzystania z ulg i zwolnień, których administracja podatkowa nie jest w stanie określić samodzielnie.

  Prawa i zobowiązania podatkowe, oraz długi

  W przypadku śmierci danej osoby, z założenia dochodzi do spadkobrania. Zgodnie z dziedziczeniem ustawowym lub testamentowym, wyznaczeni zostają spadkobiercy, którzy przejmują majątek zmarłego. Należy jednak pamiętać, że do spadku zalicza się nie tylko korzyści, ale również zobowiązania i długi. Jednym z nich, są zobowiązania podatkowe zmarłego. To spadkobiercy powinni uregulować je wobec odpowiednich organów skarbowych. Kto jest spadkobiercą określają przepisy prawa spadkowego oraz przeprowadzone postępowanie spadkowe. Co ważne w przypadku takiego postępowania – podejrzewając, że dana osoba może mieć zaległości wobec organów podatkowych, podatnik ma prawo złożyć zapytanie do urzędu skarbowego (wniosek) o wydanie zaświadczenia o wysokości należnych podatków lub zwrotu.

  Podsumowanie i rekomendacje

  Śmierć osoby najbliższej jest bardzo trudnym momentem w życiu. Polski ustawodawca to rozumie i w zakresie prawno-podatkowym stara się wspierać podatnika. Jednak nie posiada on wszystkich danych i informacji, dlatego niestety pomimo tragedii, należy poświęcić odpowiedni czas na sprawy formalne i rozliczenie podatków również za osobę zmarłą. Jest to z założenia obowiązek dla spadkobierców, ale przede wszystkim ochrona należnych im praw.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie