• Menu

  Przepisy UDT a przeglądy pojazdów magazynowych

  Prowadząc firmę trzeba zdawać sobie sprawę ze wszystkich wymogów i ograniczeń, jakie są stawiane przed przedsiębiorcą. Dotyczy to zarówno sposobu prowadzenia działalności, jak również wszystkich używanych maszyn.

  W przypadku przeglądu pojazdów magazynowych przepisy te określane są podstawie artykułu o dozorze
  technicznym, a kontrola obywa się przez UDT.

  Podstawy prawne kontroli stanu pojazdów magazynowych

  Najważniejszym dokumentem dotyczącym przeglądu, którym powinni zainteresować się przedsiębiorcy korzystający z pojazdów magazynowych, jest art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.1) – przypominają specjaliści z dzwignice.pl. Znajduje się w nim m.in. częstotliwość przeprowadzania kontroli i przeglądu, a także spis maszyn, które tym przepisom podlegają.

  Wg ustawy można do nich zaliczyć np.:

  •  wciągarki i wciągniki,
  •  suwnice,
  •  żurawie,
  •  układnice,
  •  podnośniki,
  •  wyciągi towarowe,
  •  dźwigi do transportu osób lub ładunków, w tym dźwigi budowlane i towarowe,
  •  dźwignice linotorowe,
  •  urządzenia załadowcze,
  •  wózki widłowe i paletowe.

  Przedsiębiorca ma również obowiązek zgłosić dane urządzenie do właściwego urzędu, który po kontroli wyrazi zgodę na używanie maszyny. Oczywiście wniosek może zostać odrzucony, jeśli pojazd magazynowy nie spełnia podstawowych wymogów i stanowi zagrożenie dla pracowników.

  Przeglądu technicznego dokonuje inspektor z UDT, który sprawdza kondycje maszyny, jej wyposażenie, oznakowanie, a następnie dokonuje próby w realnych warunkach pracy pojazdu.

  Spisywany jest protokół, który trafia do księgi rewizyjnej urządzenia, a ta stanowi historię wszystkich kontroli i zmian, jakich dokonano w pojeździe.

  Przeglądy mogą być okresowe, doraźne kontrolne, doraźne eksploatacyjne i doraźne powypadkowe lub poawaryjne.

  Kary za niewywiązanie się z obowiązków kontroli stanu pojazdów

  Posiadając kilkadziesiąt pojazdów magazynowych łatwo o przeoczenie momentu zgłoszenia urządzenia do przeglądu. Jednak dopuszczenie niezatwierdzonej lub modyfikowanej maszyny do użytku niesie ze sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji. UDT może za pośrednictwem odpowiedniego organu nałożyć karę pieniężną lub też ubiegać się o pozbawienie wolności danego przedsiębiorcy.

  Kolejnym problemem jest współpraca z ubezpieczycielem, który poinformowany o karze może znacząco zwiększyć składki lub też odmówić wypłacenia odszkodowania, jeśli nastąpi jakiś wypadek. Warto więc pilnować harmonogramu przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych i pojazdów magazynowych, ponieważ po jednym spotkaniu z inspektorem UDT można używać urządzenia bez obawy o jego stan techniczny.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie