• Menu

    Prenumerata

    Prenumeratę magazynu FAKTY prowadzą:

    FAKTY Magazyn Gospodarczy

    Formularz prenumeraty:

    RUCH SA
    Prenumerata na zagranicę:
    +48 022 532 87 31 – prenumerata płatna w walucie obcej, www.ruch.pol.pl
    +48 022 53 28 816, 53 28 734, 53 28 819 – prenumerata płatna w złotówkach
    Prenumerata krajowa:
    infolinia 0804 200 600KOLPORTER SA
    Kolporter SA
    25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
    tel. 041 367 82 24
    fax 041 367 82 39
    infolinia 0801 205 555
    www.kolporter.pl

    KIOSK24.PL
    www.kiosk24.pl