• Menu

  Popełnienie wykroczenia z art. 87 kodeksu wykroczeń, a Krajowy Rejestr Karny.

  wykroczenie z art. 87Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie pytanie Klienta, który starając się o uzyskanie nowej pracy był zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

  Klient był uprzednio skazany za wykroczenie polegające na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 kodeksu wykroczeń.

  W tym miejscu pragnę przypomnieć, że czyny związane z prowadzeniem pojazdu po alkoholu zostały stypizowane w kodeksie wykroczeń oraz w kodeksie karnym.

  Możemy przy tym rozróżnić wykroczenie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, które penalizuje kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, który został zdefiniowany przez ustawodawcę w granicach od 0,10 do 0,25 mgl/l oraz przestępstwo z art. 178a kk, które posługuje się pojęciem stanu nietrzeźwości.

  Stan nietrzeźwości zaczyna się od wyniku 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu. Granica pomiędzy wykroczeniem, a przestępstwem jest zatem niewielka, a konsekwencje płynące z tego rozróżnienia ogromne. Poza oczywistymi odmiennościami związanymi z wymiarem kary, gdzie popełnienie przestępstwa z art. 178 a jest surowiej penalizowane istnieją dodatkowe różnice, które z punktu widzenia osoby skazanej mają istotne znaczenie. Jedną z tych różnić informacja o skazaniu umieszczana w Krajowym Rejestrze Karnym.

  Postępowanie w sprawie karnej, a sprawie o wykroczenie – różnice

  Dla osoby, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z wymiarem sprawiedliwości różnica pomiędzy postępowaniem w sprawie karnej, a w sprawie o wykroczenie jest praktycznie niezauważalna. W obydwu postępowaniach sprawa toczy się przed sądem, co dla wielu osób jest już samo w sobie sytuacją stresującą. Pragnę jednak uspokoić wszystkich czytelników. Wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń niczym nie różni się od pozostałych wykroczeń, w związku z tym nie będzie wpisane do Krajowego Rejestru Karnego.

  Informacja o skazaniu widnieje jednak w rejestrach policyjnych, co ma uzasadnienie w związku z min. bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Tym samym osoba skazana za wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym i na uzyskanej karcie karnej będzie widniała informacja o tym, że petent nie figuruje w KRK.

  Artykuł powstał przy współpracy z LEX TRAFFIC – Kancelarii Prawa Ruchu Drogowego.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *