• Menu

  Plusy i minusy użytkowania technologii IoT w przedsiębiorstwie

  Tylko dokładna znajomość zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z jej użytkowania, pozwoli przedsiębiorcy na podejmowanie trafnych decyzji odnośnie tworzenia i modernizowania firmowej sieci IT

  Internet of Things (Internet Rzeczy, IoT) to technologia pozwalająca przedmiotom codziennego użytku łączyć się z globalną siecią oraz gromadzić i wymieniać między sobą informacje. Prowadzi to do zwiększenia zakresu ich funkcjonalności, przyspiesza ich pracę oraz umożliwia im lepsze dostosowanie się do potrzeb użytkownika.

  Popularność technologii IoT rośnie z roku na rok, co odbija się też na liczbie urządzeń ją wykorzystujących. BusinessWire przewiduje, że do 2020 r. na rynku będzie obecnych 30 mld autonomicznych maszyn podpiętych do globalnej sieci, choć pojawiają się także prognozy mówiące o nawet 50 mld sprzętów. Wszystko to sprawia, że wartość rynku IoT (oszacowana przez BuisnessInsiderInteligence) w 2019 r. ma wynieść aż 600 mld dolarów.

  Korzyści – możliwe tylko przy odpowiednim wdrożeniu

  Przy dużym spektrum możliwości, które oferuje Internet Rzeczy, trudno jest zhierarchizować korzyści płynące dla przedsiębiorców z wykorzystania tej technologii. Każdy biznes charakteryzuje się odmiennymi potrzebami i tylko odpowiedni proces wdrożeniowy pozwala osiągnąć zakładany rezultat. Pogrupowanie zastosowań Internetu Rzeczy, pozwala zobaczyć, w których zakresach może usprawnić on pracę i stanowić

  korzyść dla przedsiębiorcy:

   • Zwiększanie efektywności codziennej pracy – autonomiczne urządzenia w dużej mierze pozwalają przyspieszyć wykonywanie codziennych czynności, ponieważ przejmują za nas część obowiązków. W chwili obecnej IoT sprawdza się m.in. w biurach, gdzie zdalne zarządzanie urządzeniami w firmie oszczędza cenny czas oraz przyspiesza dostęp do ważnych danych. Wdrożenie tej technologii pozwala też np. na znacznie efektywniejsze zarządzanie zasobami.
   • Monitoring i analiza Big Data – Internet Rzeczy może odciążyć przedsiębiorstwa, oferując autonomiczne zbieranie, przetwarzanie i analizowanie nawet olbrzymich zasobów danych. Pozwala on też obniżyć koszty takich analiz, przez co nawet mniejsze firmy, które do tej pory z nich nie korzystały, mają szanse zwrócić się w kierunku Big Data Analysis.
   • Obniżenie kosztów prowadzenia działalności – jest to jeden z najczęściej przytaczanych argumentów przemawiających na korzyść IoT. Ważne jest, aby wiedzieć, że generowanie oszczędności dzięki Internetowi Rzeczy odbywa się na wielu płaszczyznach. Jedną z najważniejszych jest oczywiście zautomatyzowanie pracy, którą do tej pory wykonywał człowiek, ale równie istotne jest np. wykorzystanie wyników monitoringu dla wprowadzenia w firmie procesów optymalizujących.
   • Lepsza obsługa klienta – Internet Rzeczy może autonomicznie gromadzić wszystkie dane na linii klient-firma, w tym m.in. rodzaj zapytań, skład koszyka zakupowego a nawet powody rezygnacji z zakupu. Te dane dla wielu przedsiębiorstw stanowią przyczynek do poznania zachowań swojej grupy docelowej, a także do lepszego dopasowania do niej jakości świadczonych przez siebie usług, co bezpośrednio przekłada się na wzrost sprzedaży.
   • Kreowanie nowych szans dla biznesu – we współczesnym biznesie kluczowe jest wykorzystywanie okazji, które płyną z szybkiego zauważenia pojawiających się trendów. Internet Rzeczy dzięki możliwości monitorowania istotnych dla biznesu aspektów, pozwala je dostrzec i daje szanse na ich wykorzystanie.

  Duży potencjał

  Wspomniany na początku odpowiedni proces wdrożeniowy pozwoli zastosować Internet of Things w tych zakresach, w których przyniesie on firmie najwięcej korzyści. Warto tu przytoczyć badanie przeprowadzone w 2016 r. przez Instytut SAS, w którym zebrał on opinie przedstawicieli 75 dużych przedsiębiorstw. Jedno z pytań dotyczyło tego, jakie ryzyko wiąże się z niepełnym wykorzystaniem potencjału Internetu Rzeczy. Wśród najczęstszych odpowiedzi pojawiły się takie pozycje, jak: utrata pozycji na rynku, zmniejszenie efektywności, brak świadomości szans rynkowych oraz wytracenie płynności we wprowadzaniu innowacji. To pokazuje, że tylko odpowiednie, dopasowane w pełni do swojego biznesu, wykorzystanie tej technologii da pożądany rezultat.

  Zagrożenie – o jego stopniu decyduje przedsiębiorca

  Głównym niebezpieczeństwem, płynącym z włączenia urządzeń działających w Internecie Rzeczy w firmową sieć IT, jest groźba wycieku danych bądź ataku hakerskiego z zewnątrz. Należy natomiast wiedzieć, że istnieją rozwiązania, które mogą prowadzić do znacznego podniesienia bezpieczeństwa w firmie, poprzez wzmocnienie najsłabszych ogniw w łańcuchu urządzeń łączących się z globalną siecią.

  • Zabezpieczenie smartfonówpracowników –telefony komórkowe są najpopularniejszymi urządzeniami IoT, a jednocześnie najbardziej narażonymi na atakihakerskie. Dlatego też wpuszczenie nieautoryzowanego urządzenia do firmowego obiegu dokumentów (rozwiązanie nazywane BringYour On Device) jest furtką, przez którą istotne informacje mogą w łatwy sposób trafić w ręce osób niepożądanych. Z raportu „Nowoczesne IT dla MŚP” opublikowanego przez Ipsos Mori w 2015 r. wynika, że w niemal połowie (46 proc.) małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pracownicy korzystają z własnych urządzeń. Alternatywą dla BYOD jest standard zwany POCE (PersonallyOwned, Company Enabled), który zakłada, że prywatne urządzenie zostanie włączone w sieć wewnętrzną firmy. Główną różnicą pomiędzy BYOD a POCE są nałożone w tym drugim ograniczenia, które kontrolują do jakich danych, aplikacji i urządzeń prywatny sprzęt będzie miał dostęp, a także wprowadzają na nim system zabezpieczeń i weryfikacji, aby w pełni panować nad przepływem informacji.
  • Znalezienie alternatywy dla chmury – zdecydowana większość urządzeń IoT do magazynowania i przetwarzania danych używa serwerów znajdujących się poza przedsiębiorstwem, czyli tzw. „globalnej chmury”. Takie rozwiązanie zwiększa ryzyko atakupoprzez złamanie zabezpieczeń zewnętrznych serwerów. Rozwiązaniem zwiększającym poziom bezpieczeństwa jest wybór tych urządzeń IoT, które działają np. w oparciu tylko o firmową sieć LAN. Pozwalają one zminimalizować ryzyko wycieku oraz włamania, ponieważ komunikują się i przetwarzają dane tylko w obrębie zabezpieczonej struktury informatycznej firmy.
  • Podniesienie świadomości pracowników – w znaczącej większości przypadków wyciek firmowych danych jest spowodowany brakiem informatycznych kompetencji podwładnych, którzy nie dopilnowali, by odpowiednio zabezpieczyć wrażliwe dla przedsiębiorstwa informacje. Znajduje to potwierdzenie w najnowszym raporcie „HP dla Biznesu. Bezpieczeństwo. Ryzyko. Dostępność”, w którym na liście działa

   ń mających podnieść bezpieczeństwo informacyjne przedsiębiorstwa najwięcej (aż 81 proc.) wskazań dotyczyło edukacji użytkowników końcowych, czyli właśnie pracowników. Pokazuje to, że, tak jak w wielu innych przypadkach, wiedza jest istotniejsza od narzędzi oraz potwierdza, że inwestycja w kompetencje podwładnych może być dla przedsiębiorcy najlepszym zabezpieczeniem.

  Zagrożeń płynących z użytkowania Internetu Rzeczy nie wolno bagatelizować, szczególnie w chwili obecnej, kiedy liczba ataków na sieci informatyczne firm znacząco wzrosła. W samym tylko 2016 r. odnotowano o 46 proc. więcej ataków hakerskich wycelowanych w przedsiębiorstwa w stosunku do roku poprzedzającego. Dobór rozwiązań IT nie może być więc przypadkowy, a musi być związany z analizą tego, jak wpłyną one na bezpieczeństwo firmy.

  Łukasz Laskowski, prezes Ediko sp. z o.o.

  Klucz do sukcesu

  Internet Rzeczy bardzo często pokazywany jest jako remedium na wiele problemów, jednak w rzeczywistości jest on tylko narzędziem, które samo z siebie nic dla firmy nie wniesie. Dopiero wiedza na temat tego, jak go wykorzystać oraz świadomość zagrożeń i umiejętność zapewnienia swojej firmie cyfrowego bezpieczeństwa przyniesie  przedsiębiorcy wymierne korzyści. Edukacja z zakresu IoT staje się więc w dzisiejszych czasach jednym z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej nad biznesowymi rywalami.

  Łukasz Laskowski, prezes firmy Ediko sp. z o. o.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *