• Menu

  PKP S.A. będzie zarządzał w chmurze

  PKP S.A., czwarta co do wielkości grupa kolejowa w Europie, wdrożyła rozwiązanie SAP SuccessFactors wspomagające zarządzanie kapitałem ludzkim w chmurze.

  Narzędzie stwarza nowe możliwości zarówno menedżerom w zarządzaniu ich zespołami, pracownikom – dając im dostęp do nowoczesnych metod komunikacji i planowania rozwoju, jaki i działowi HR – w usprawnianiu między innymi takich procesów jak zarządzanie przez zadania, zarządzanie przez cele, zarządzanie szkoleniami, planowanie sukcesji, ścieżek karier i realizacja okresowych ocen kompetencji. Rozwiązanie dedykowane jest obecnie ponad dwóm tysiącom osób zatrudnionych w spółce.

  Projekt był realizowany na zlecenie PKP Informatyka przez firmy GAVDI Polska i SID. Jest to pierwsze na tak dużą skalę wdrożenie rozwiązania SAP SuccessFactors na polskim rynku.

  Decyzję o wdrożeniu narzędzia informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi dostępnego w chmurze podjęto po przeprowadzeniu Diagnozy Potrzeb Szkoleniowych wzbogaconej o badanie kultury organizacyjnej przeprowadzonej wśród pracowników PKP S.A.

  Rozwiązanie SuccessFactors to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby dotyczące rozwoju talentów w spółce. Pracownicy to dla nas najważniejszy kapitał, dlatego zależało nam na stworzeniu systemowego rozwiązania, które ujednolici procesy kadrowe oraz zbuduje synergię działań pomiędzy działem kadr, kierownikami a innymi członkami zespołów. Ten projekt udowodnił, że nie ma wyzwań, których nie da się pokonać przy pomocy zaangażowanego zespołu, kompetentnych konsultantów i innowacyjnego rozwiązania. – mówi Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PKP S.A.

  Rozwiązanie chmurowe w PKP S.A. to pierwszy tej skali projekt w Polsce. O pionierskim wymiarze wdrożenia świadczy zarówno liczba uruchamianych modułów, zakres funkcjonalności jak i liczba pracowników nim objętych. Cieszę się, że możemy realizować tak innowacyjny projekt oferując wiedzę i doświadczenie naszych konsultantów. Projekt jest dowodem na to, że chmura staje się rzeczywistością w polskim świecie HR. – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A., firmy odpowiedzialnej za uruchomienie wszystkich modułów SAP SuccessFactors w PKP S.A..

  Projekt wdrożenia SAP SuccessFactors w PKP S.A. obejmował trzy etapy. Pierwszym elementem projektu było stworzenie portalu dla pracowników o nazwie „Współpraca”, który służy do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz komunikacji pomiędzy pracownikami spółki. Dzięki temu intuicyjnemu narzędziu również osoby rozproszone geograficznie mogą na bieżąco wymieniać się wiedzą i doświadczeniem. Z tego narzędzia korzysta obecnie pilotażowo około 800 osób zatrudnionych w PKP S.A.

  Kolejnym etapem prac było wdrożenie modułów związanych z oceną kompetencji i celów oraz zarządzaniem premiami. Z kolei w ostatnim etapie dodano elementy dotyczące rozwoju – moduł szkoleń, sukcesji i ścieżek karier. Dzięki rozwiązaniu SAP SuccessFactors spółka będzie sprawnie wspierać ocenę efektywności i rozwój pracowników.

  Wdrożenie rozwiązania chmurowego w PKP S.A. to kompleksowe przedsięwzięcie, które wymagało zaangażowania wielu osób i podziału prac na poszczególne etapy. Mimo bardzo szerokiego zakresu funkcjonalnego projekt trwał zaledwie 12 miesięcy i zakończył się sukcesem. Teraz pracownicy spółki mogą wypełniać swoje zadania w procesach zarządzania kapitałem ludzkim niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Jest to ogromna oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. – dodaje Jan Starzyk, Członek Zarządu PKP Informatyka, wykonawcy projektu

  Istotnym elementem projektu była integracja wszystkich wdrożonych w ramach rozwiązania SAP SuccessFactors modułów z wykorzystywanym w spółce systemem SAP HCM. Naszym celem było połączenie rozwiązania chmurowego z tradycyjnym systemem informatycznym w taki sposób, aby dane wymieniane były w sposób automatyczny. Użytkownik biznesowy nie musi kontrolować, nadzorować czy obserwować procesów zachodzących pomiędzy narzędziami. Z punktu widzenia użytkownika nie widać, że są to dwa różne systemy, ponieważ wymiana danych dzieje się w sposób automatyczny. – mówi Radosław Frańczak, Prezes Zarządu SID Sp. z o.o., firmy odpowiedzialnej za integrację rozwiązania SAP SuccessFactors z tradycyjnym systemem SAP HCM.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie