• Menu

  Parlament Europejski za liberalizacją rynku kolejowego w UE

  kolejDzięki tzw. Czwartemu Pakietowi Kolejowemu przewoźnicy uzyskają równy dostęp do rynków we wszystkich krajach UE i będą mogli startować w przetargach. Pasażerowie mają otrzymać większy wybór, niższe ceny, a także lepszą jakość obsługi.

  Przyjęte 5 grudnia przez komisję ds. transportu w Parlamencie Europejskim porozumienie to część rynkowa tzw. IV pakietu kolejowego, którego celem jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności sektora kolejowego, polepszenie połączeń kolejowych między krajami UE, a także usunięcie barier na drodze do stworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Single European Railway Area). – Mam nadzieję, że przez najbliższe dwa lata skupimy się na tym, jak zaimplementować najlepsze rozwiązania, w tym redukcję kosztów i zrozumienie użytkowników – mówił Libor Lochman, dyrektor CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies). Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich ma nastąpić od 14 grudnia 2020 r.koleje-zadowolenie

  Przepisy poparte przez europosłów 5 grudnia przewidują, że firmy unijne działające w sektorze kolei nie będą ograniczone do rodzimego rynku, lecz będą miały dostęp do sieci kolejowej we wszystkich krajach członkowskich. W rezultacie będą mogły zarówno oferować własne usługi (np. nowe przewozy na danej trasie), jak i starać się o kontrakty publiczne na równi z lokalnymi przewoźnikami.

  Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich ma nastąpić od 14 grudnia 2020 r.

  Po 7 latach od przyjęcia i opublikowania przepisów przewoźnicy świadczący publiczne usługi kolejowe będą wyłaniani w drodze przetargów. Od tej reguły przewidziano nieliczne wyjątki. Wybranie przewoźnika bezpośrednio bez przetargu będzie możliwe, jeżeli pozwoli to zapewnić lepszą jakość usług, np. punktualne kursowanie pociągów, albo lepszą wydajność kosztową. Przewoźnik świadczący publiczne usługi kolejowe będzie mieć zobowiązania wynikające z prawa pracy i praw socjalnych w UE oraz krajach członkowskich. Bezpośredni wybór przewoźnika bez przetargu będzie możliwy, gdy będzie chodziło o usługi publiczne nieprzekraczające minimalnych progów dotyczących liczby pasażerów czy wartości.

  Propozycja nie zakłada oddzielenia własności świadczenia usług i infrastruktury, ale dąży do operacyjnego i finansowego uniezależnienia usług od jakiegokolwiek przewoźnika ruchu pociągów, tak aby każdy przewoźnik miał prawo dostępu do infrastruktury. Istotną zmianą będzie także „odpaństwowienie” przewozów kolejowych na rzecz prywatnych graczy.

  Obecnie rynki krajowe są w większości zamknięte, z wyjątkiem Szwecji i Wielkiej Brytanii. Niemcy, Austria, Włochy, Czechy i Holandia otworzyły je w ograniczonym zakresie. Regulacje nie obejmą Malty i Cypru, gdzie nie ma przewoźników i linii kolejowych.

  railways-in-eu-pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *