• Menu

  Nowinki wojskowe pod wodą

  amw-5

  Biomimetyczny pojazd podwodny

  Akademia Marynarki Wojennej (lider) wraz z Politechniką Krakowską, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Przedsiębiorstwem Badawczo-Produkcyjnym FORKOS Sp. z o.o. oraz ośrodkiem badawczo-rozwojowym Bundeswehry WTD-71 (projekt w Europejskiej Agencji Obrony) aktualnie prowadzą prace nad biomimetycznymi pojazdami podwodnymi.

  Głównym celem realizowanych projektów jest zbudowanie heterogenicznych ABPP z napędem falowym dla wybranych scenariuszy rozpoznania podwodnego, opracowanych dla potrzeb działań sił specjalnych.

  Jednym z pojazdów zbudowanych w ten sposób jest biomimetyczny pojazd podwodny, skonstruowany przez konsorcjum: AMW, PK, PIAP i Forkos, w ramach projektu krajowego pt. „Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym do rozpoznania podwodnego”. Model bazuje na mniejszym pojeździe CyberRyba wersja 5, zbudowanym przez PK we współpracy z AMW.

  ABPP jak ryby

  W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój robotyki podwodnej. Jednym z kierunków jej rozwoju są autonomiczne biomimetyczne pojazdy podwodne (ABPP), które naśladują zarówno w budowie, jak i sposobie ruchu żywe organizmy podwodne, np. ryby. Tego typu pojazdy posiadają niezwykle ważne właściwości z punktu widzenia wojskowego: ich napęd jest bardziej efektywny energetycznie i cichszy niż klasyczny napęd oparty na pędnikach śrubowych (bazując na wstępnych badaniach przeprowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej) i są bardzo trudno odróżnialne od rzeczywistych mieszkańców środowiska podwodnego (większa skrytość i potencjalnie większy zasięg działania).

  Na ogniwie paliwowym typu PEM

  Inne rozwiązanie warte odnotowania stanowi demonstrator technologii awaryjnego zasilania okrętu podwodnego, czyli system zasilania elektrycznego oparty o ogniwo paliwowe PEM, przystosowany do pracy w warunkach bez dostępu powietrza. Opracowane know-how pozwala na poprawną reakcję  na zmiany prądu obciążenia oraz stabilizuje napięcie zasilające odbiorniki energii elektrycznej, odwzorowujące pracę urządzeń elektrycznych podczas stanu awaryjnego okrętu podwodnego.

  Zrealizowany podsystem zasilania wodorem z recyrkulacją gazu w pętli zamkniętej umożliwia także szybką reakcję stosu ogniwa paliwowego PEM na zmianę obciążenia elektrycznego.

  Nowy prąd

  Hybrydowe źródło zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację to system umożliwiający zasilanie elektryczne wyposażenia przenoszonego przez żołnierzy, jak i urządzeń wspierających akcje (np. radiostacje czy oświetlenie). Odpowiada więc funkcjonalnie zespołowi prądotwórczemu, ale w wielu aspektach przewyższa go właściwościami techniczno-taktycznymi.

  Fizycznie potwierdzona została zasadność i możliwość współpracy różnych chemicznych źródeł prądu. Potwierdzono duży potencjał technologii ogniw paliwowych, ale także i ograniczenia eksploatacyjne tej technologii na obecnym etapie rozwoju metod magazynowania wodoru. Możliwość działania zbudowanego demonstratora w przyjętych zgodnie z wymaganiami militarnymi warunkach klimatycznych potwierdzona została badaniami w certyfikowanym laboratorium.

  Moduł mobilny jest wynikiem realizacji nowatorskiego podejścia do problemu zapewnienia magazynu energii elektrycznej z możliwością jej przetwarzania na potrzeby różnych odbiorników oraz uzupełniania z odnawialnych źródeł energii. Według wiedzy wykonawców projektu nie istnieje obecnie jego odpowiednik w siłach NATO.

  Zrealizowane systemy monitoringu oraz zarządzania energią umożliwiają realizację scenariuszy opracowanych w wyniku analizy potrzeb zespołu żołnierzy, a także elastyczne przetwarzanie energii do potrzeb, które wynikną z praktycznego wykorzystania opisywanego sprzętowego demonstratora.

   

  Udostępnij w sieci ....
  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Share on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *