• Menu

  Mortis causa w razie śmierci właściciela firmy

  Uregulowanie skutków cywilnych w razie śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną przewidują przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

  W myśl założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej możliwe będzie posługiwanie się przez prokurenta mortis causa (na wypadek śmierci) firmą przedsiębiorcy po jego śmierci w okresie przejściowym działalności przedsiębiorstwa, tj. od dnia otwarcia spadku do działu spadku. W całości lub w części obejmującego przedsiębiorstwo, z jednoczesnym obowiązkiem używania dodatkowego oznaczenia „w spadku”, bez konieczności uzyskania zgody na posługiwanie się nazwiskiem zmarłego przedsiębiorcy.

  Prokurentem mortis causa będzie mogła zostać wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurent mortis causa będzie ustanowiony niezależnie od tego, czy przedsiębiorca przed śmiercią zawiesił działalność gospodarczą, czy nie.

  Prokurent mortis causa będzie miał dostęp rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy i do określonej wysokości środków pieniężnych związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Wysokość tę będzie mógł określić: w zależności od okoliczności danej sprawy sam przedsiębiorca, a po jego śmierci osoba przez niego upoważniona, osoba uprawniona do ustanowienia prokurenta mortis causa albo sąd, który go powołał. W przypadku nieustanowienia prokurenta przez przedsiębiorcę za życia oraz braku porozumienia między spadkobiercami, prokurenta mortis causa będzie mógł powołać sąd spadku.

  Wniosek o ustanowienie prokurenta mortis causa będzie trzeba złożyć w terminie 1 miesiąca od dnia śmierci przedsiębiorcy (otwarcia spadku). Opłata od wniosku ma wynosić 50 zł. Procedura ustanowienia prokurenta mortis causa będzie oparta o rozwiązana analogiczne do przepisów dotyczących zabezpieczenia spadku.

  Omawiane zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

  Autorem jest:

  Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

  Skarbiec_Logo_2015_Pantone

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *