• Menu

  Wzorcowe miasteczko Józefów z nagrodą

  Miasteczko Ruchu Drogowego w Józefowie

  Miasteczko ruchu drogowego w Józefowie

  Miasteczko ruchu drogowego w Józefowie zostało znalazło się w gronie laureatów konkursu Modernizacja Roku 2017. Inwestycja została uhonorowana w kategorii obiekty użyteczności publicznej.

  Budowa miasteczka ruchu drogowego zakończyła się w sierpniu 2017 roku i okazała się trafionym pomysłem, jeśli chodzi o promocję przemieszczania się po mieście rowerem bądź pieszo, a także edukację uczniów w zakresie komunikacji drogowej.

  Zaproponowane w miasteczku ruchu drogowego rozwiązania odzwierciedlają sytuacje drogowe, jakie mają miejsce na terenie miasta Józefowa (np. przejazd kolejowy, rondo, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome i pionowe), a znajdujące się pole manewrowe jest miejscem do doskonalenia posiadanych umiejętności.

  Zakończona inwestycja oprócz aspektu edukacyjnego ma umożliwić mieszkańcom aktywne spędzenie wolnego czasu na atrakcyjnym terenie.

  Estetyczna przestrzeń w Józefowie

  Inwestycja zgodnie ze swoją funkcją uzyskała kolorystykę szaro-biało-czerwoną. Dodatkowe wyposażenie oraz wzory nawierzchni wykorzystano do podkreślenia indywidualnego charakteru miejsca. Odpowiedni dobór form oraz kolorystyki mebli nawiązujących do liniowych wzorów oznakowania poziomego pomogło osiągnąć efekt estetycznej spójności i wpłynęło na wysoką jakość wizualną nowej przestrzeni publicznej, a wprowadzenie standardowych obiektów, takich jak barierki zabezpieczające U12a czy słupków U12c okazało się dodatkowym źródłem pozytywnych doznań estetycznych. Aby uatrakcyjnić przestrzeń, wprowadzono liczne nowe nasadzenia o prostej, ale wielopiętrowej strukturze, które oprócz walorów ozdobnych spełniają dodatkowe funkcje.

  Miasteczko ruchu drogowego w Józefowie jest pierwszą taką inwestycją na terenie powiatu otwockiego, z której mogą korzystać wszyscy jego mieszkańcy.

  Dla mieszkańców i uczniów

  Miasteczko ruchu drogowego zrealizowane zostało na terenie bezpośrednio przylegającym do ul. Wawerskiej, wzdłuż której przebiega nowo wybudowany ciąg pieszo-rowerowy z parkingami o łącznej długości ok. 2 600 m. Korzystna lokalizacja  przedsięwzięcia umożliwiła korzystanie z niej licznej grupie mieszkańców. Dotychczas na tym terenie znajdowały się garaże spółdzielni mieszkaniowej, których rozbiórka nastąpiła w 2012 r.

  Z inwestycji przede wszystkim skorzystają uczniowie józefowskich szkół. W ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych dzięki nowo wybudowanej infrastrukturze sportowej będą mogli praktycznie przygotowywać się nie tylko do egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, ale, co najważniejsze, do bezpiecznego korzystania z dróg. Lekcje wychowania komunikacyjnego prowadzone są przez nauczycieli, którzy ukończyli specjalne kursy szkoleniowe. Miasto Józefów dążąc do efektywnego wykorzystania miasteczka ruchu drogowego sfinansowało zakup 20 rowerów, udostępnionych na terenie inwestycji. Ponadto placówki oświatowe współpracują z Komendą Stołeczną Policji i Strażą Miejską, których oficerowie prowadzą praktyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży.


  Zakres przedsięwzięcia obejmował:

  • Budowę:
  • jezdni asfaltowych przeznaczonych dla ruchu ogólnego;
  • dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zakończonej placem treningowym;
  • chodników dla pieszych;
  • placu z huśtawką z wylewaną nawierzchnię bezpieczną EPDM;
  • instalacji sygnalizacji świetlnej.
  • Montaż znaków drogowych, ogrodzenia, stojaków rowerowych, ławek, koszy na odpady, barierek zabezpieczających, słupków blokujących.
  • Oświetlenie terenu.
  • Nasadzenie zieleni – 22 drzew, około 1500 krzewów, około 1600 bylin.

  Zestawienie powierzchni:

  Powierzchnia terenu – 2 573 m2;

  Długość ciągów jezdnych – 800 mb (812 m2);

  Długość ciągów pieszych – 140 mb (208,85 m2).

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *