• Menu

  W jaki sposób maszyny CNC wpływają na zwiększenie efektywności produkcji?

  Przedsiębiorstwa z branży maszynowej chcąc pozostać konkurencyjnymi na rynku powinny nieustannie wdrażać do swojego procesu produkcyjnego nowe technologie i innowacje. Jest to szczególnie ważne ze względu na zwiększenie wydajności i efektywności produkcji.

  Pomocne w tym zakresie mogą okazać się maszyny CNC, które są urządzeniami bardzo zaawansowanymi technicznie, dzięki czemu mocno wspierają każdy proces produkcyjny. Połączenie ich w zintegrowany system pozwoli osiągnąć wymierne korzyści, poprzez m.in. pracę 24/7.

  Początki maszyn CNC

  Maszyny CNC, czyli Computerized Numerical Control są oparte na układzie sterowania numerycznego, który został wyposażony w mikrokomputer. Można go dowolnie zaprogramować w zależności od rodzaju i potrzeb zakładu produkcyjnego. Pierwsze obrabiarki umożliwiające automatyzację produkcji były w stanie wykonywać tylko jednostajną, z góry przewidzianą pracę, bez możliwości jej przeprogramowania. Za początek sterowania numerycznego uznaje się rok 1952r., a za jego twórców US Air Force i John Parsons z Institute of Technology w Massachusetts.

  Obecne maszyny CNC wykorzystuje się do obróbki materiałów, która zapewnia szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie złożonych kształtów. Proces pracy tych urządzeń składa się z faz projektowania wspomaganego komputerowo – CAD, przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn – CAM i następnie właściwego wykonania – CNC. Sterowniki nadzorują cały system pracy maszyny, komunikując się tym samym z użytkownikiem za pomocą graficznego interfejsu. Pozwala on na wczytywanie, edycję i wykonywanie programów do obróbki, zmianę jej parametrów czy śledzenie etapów wykonanej pracy.

  Wykorzystanie pojedynczych maszyn CNC w zakładzie produkcyjnym w obliczu obecnych wyzwań technologicznych może być niewystarczające. Z tego względu coraz więcej firm decyduje się na połączenie maszyn w jeden zintegrowany system produkcyjny. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenia mogą współpracować ze sobą, tym samym przyczyniając się do zwiększenia efektywności i wydajności produkcji, zmniejszając w ten sposób jej koszty.

  maszyny CNC

  Laser do cięcia i spawania metalu Rapido

  Integracja procesów sposobem na zwiększenie efektywności

  W celu usprawnienia procesu produkcyjnego coraz częściej kluczowa okazuje się integracja maszyn. Zapewnia ona szereg korzyści tj. oszczędność miejsca w zakładzie produkcyjnym czy wyeliminowanie konieczności magazynowania półproduktów. Gwarantuje ona także ograniczenie kosztów składowania i logistyki materiałowej. Częściowe wykonanie produktów wiąże się z koniecznością przetransportowania ich do magazynów, gdzie następnie będą oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego etapu. Cały proces się wydłuża, co również generuje spore koszty.

  Wprowadzenie integracji maszyn w jeden zintegrowany proces pozwala uniknąć przejściowych etapów i tym samym znacznie ograniczyć koszty produkcji. Połączenie urządzeń zapewnia każdemu przedsiębiorstwu przewagę w zakresie braku przestojów pracy i produkcję 24/7. Takie rozwiązanie wpisuje się w Przemysł 4.0, którego celem jest połączenie wszystkich procesów w inteligentnej fabryce.

  – W naszej Grupie Prima Industrie ideę Industry 4.0 realizujemy już od wielu lat. Wpisaliśmy w nią naszą nową koncepcję „smartification”, która weryfikuje zmieniającą się produkcję poprzez cztery elementy: łączność, big data, dostępność i inteligencję. Dzięki tym czynnikom mamy możliwość zarządzać i monitorować wszystkimi procesami produkcyjnymi i na bieżąco je ulepszać. Takie działanie ma na celu zwiększenie wydajności i efektywności całego procesu produkcyjnego – tłumaczy Adam Szwejkowski, specjalista maszyn laserowych w Prima Power.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *