logo
logo
logo
logo
GEN WOLNOŚCI

CZY MAJĄC JEDYNIE GEN WOLNOŚCI – MOŻNA BYĆ WOLNYM?
Opublikowano: 3 października 2016

WOLNOŚĆ nie została dana nikomu raz na zawsze. Nie jest też związana z poziomem wykształcenia, przynależnością organizacyjną czy społeczną, brakiem odpowiedzialności, ignorancją czy zaniechaniem działania. Czym zatem jest WOLNOŚĆ i dlaczego o nią tak trudno?

Wolność to być wolnym, niezależnym względem czegoś, samostanowiącym o sobie, być przewidującym, roztropnym i wyciągającym mądre wnioski z doświadczeń.

Czesław Dec

W artykule o nas „DEC i Partnerzy – kluczowe rozwiązania” napisaliśmy, iż nasze działania są zdeterminowane i oparte na prostej regule:  „Żadnych produktów finansowych, żadnych wirtualnych środków, żadnych obietnic bez pokrycia – tylko Prawdziwe Wartości”. Dzisiaj chcemy dołożyć kolejną cegiełkę odpowiadając na inne pytania.

Czy mając jedynie gen wolności możemy czuć się bezpiecznie wolnymi i niezależnymi? Czy nieroztropne zachowanie może usprawiedliwić podjęte przez nas fatalne dla naszego stanu posiadania-majątku decyzje? Czy wszystko co się świeci ma Prawdziwą Wartość? Jak uchronić się przed błędami inwestycyjnymi kupując tzw. ”drogie złote gadżety” zamiast dużej sztaby złota czy srebra ale w mniej okazałej postaci?

Zanim jednak odpowiemy na te pytania odpowiedzmy sobie na inne. Czy skoro mamy do czynienia ze złotem i srebrem już ponad 6500 lat to nie było nikogo kto chciał na handlu tymi metalami zarobić nie do końca uczciwie?

Ależ oczywiście było takich osób i instytucji wiele od władców, kupców, bankierów, przez banki i inne instytucje finansowe dlatego powołano do życia Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców. Czym zatem jest LBMA i czym dokładnie się zajmuje?

Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców (The London Bullion Market Association, skrót LBMA) to ośrodek globalnego rynku i strażnik standardów w zakresie obrotu i rozliczeń metalami szlachetnymi na rynkach międzypaństwowych i międzybankowych. Tworzą go domy pośredniczące w handlu złotem i srebrem, w tym tzw. złota czwórka: ScotiaMocatta – the Global Bullion Banking Division of Scotiabank, Barclays Capital, HSBC i Société Générale. London Bullion Market Association (LBMA, Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców)  powstało w 1987 roku, po konsultacjach między wiodącymi bankami bulionowymi a brytyjskim bankiem centralnym (Bankiem Anglii, Bank of England).

Członkostwo w LBMA jest ściśle kontrolowane. Aplikujący musi być polecony przez trzy podmioty już będące członkami LBMA, z którymi musi mieć za sobą co najmniej rok współpracy biznesowej. Każdy z tych polecających („sponsorów”, jak to się mówi w Wielkiej Brytanii) musi potwierdzić, że kontakty były prowadzone na podstawie dokładnej weryfikacji wiarygodności nowego klienta. Dopiero wtedy aplikant może stawić się przed Komitetem Członkowskim (Membership Committee), którego zadaniem jest zapewnić wysoki poziom i reputację statusu członkostwa w stowarzyszeniu.

Dziś do LBMA należy 119 spółek z 21 krajów. Należą do nich najważniejsze światowe banki bulionowe, certyfikowani handlarze (jak AUVESTA Edelmetalle AG) i mniejsi pośrednicy w handlu metalami, akredytowane rafinerie (jak UMICORE czy HERAEUS), mennice, probiercy, dostawcy usług przechowywania i transportu (jak firma BRINK’S), a także wytwórcy biżuterii.

London Bullion Market Association (LBMA) to profesjonalna organizacja, która czuwa nad prawidłowością obrotu na hurtowych rynkach złota i srebra. Mieści się ona w sercu światowego handlu tymi szlachetnymi metalami, w Londynie. LBMA ustanawia i kontroluje najwyższe standardy odlewania, dokumentowania i przechowywania fizycznego złota i srebra, każdej sztaby, która ma wstęp do profesjonalnego obiegu, w którym obraca się tymi metalami po „cenach spot” („cena spot” to średnia cena rynkowa liczona jako cena giełdowa z dnia plus koszty bicia sztab, transportu, ubezpieczenia oraz marż rafinerii, handlarzy i pośredników).

Sztaby złota o masie 400 uncji (na zdjęciu widzimy sztaby 1000g) spełniają ponadto tzw. standard Good Delivery zastrzeżony wyłącznie dla nich. Jest to standard ustalony przez organizację LBMA, który wymaga m.in. aby sztaby miały masę pomiędzy 350 a 420 uncji i próbę co najmniej 995.

Standard nie oznacza w tym przypadku równości. Wręcz przeciwnie, dopuszcza się ograniczone fluktuacje w wielkości sztab i czystości metalu, co sprawia że każda taka sztaba jest na ogół nieznacznie różna od pozostałych. I tak typowa sztaba “400 uncjowa” może ważyć na przykład dokładnie 403.12 uncji jubilerskiej i zawierać przykładowo 99.55% czystego złota. W sumie więc sztaba taka będzie reprezentowała sobą 401.71 uncji czystego złota. Te indywidualne dane stanowią część opisu sztaby i gwarantują jej rozpoznawalność.

Po tym, jak zostaną odlane przez akredytowane rafinerie, sztaby Good Delivery, którymi obracają rynki profesjonalne na całym świecie, pozostają przez cały swój „żywot”, bez przerwy, wyłącznie w profesjonalnych skarbcach. Nigdy nie przechodzą przez prywatne, niepewne ręce, przez które mogłyby np. zostać podmienione lub uszkodzone.

Z tego powodu uczestnicy tego rynku zawsze mają do nich zaufanie, w związku z czym profesjonalni kupcy złota akceptują je wyłącznie, jeśli dostarczone są bezpośrednio z takiego wyspecjalizowanego skarbca. Wszyscy profesjonalni kupcy, do których i Ty będziesz się zaliczać, czerpią korzyści z permanentnej gwarancji integralności  złota kupowanego i sprzedawanego w ramach systemu Good Delivery. W takiej właśnie postaci fizyczne złoto wymieniane jest pomiędzy bankami i dużymi instytucjami handlującymi metalami szlachetnymi.

Profesjonalny handel złotem pomiędzy instytucjami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci uznanych skarbców (recognized vaults) i w standardowych 400 uncjowych sztabach złota. Sztaby takie posiadają indywidualną charakterystykę i numer seryjny, a handel nimi w zasadzie sprowadza się do elektronicznej zmiany rubryki właściciela. Sztaby te nie opuszczają w zasadzie nigdy skarbców. Kwestia autentyczności zakupowanych sztab nie jest w takiej sytuacji żadnym problemem.

Pracując w bliskich stosunkach z brytyjskimi rynkami walutowymi, LBMA wypracowała również i wymaga od swoich członków przestrzegania – tzw. NIPS (Non-Investment Product Code, dokument regulacyjny, zatwierdzony jednocześnie przez Bank of England i brytyjską Financial Services Authority (FSA). Tym samym klienci i Ty będą mieli do wyboru w której z dostępnych lokalizacji pragną przechowywać swoje złoto. Do wyboru będziesz mieć Londyn, Nowy Jork, Zurych, Singapur, Toronto czy Panamę. Bez żadnego dodatkowego kosztu będziesz także mieć możliwość chronienia części swojego majątku za granicami swojego kraju, a nawet jego dystrybucję pomiędzy kilkoma miejscami.

Jak teraz widzisz profesjonalny rynek obrotu złotem, srebrem, platyną czy palladem w postaci sztab to nie często spotykana oferta firm i innych podmiotów jak skarbnice, skarbce, mennice, platformy i sklepy internetowe oferujących głównie produkty około numizmatyczne czy ozdobne tzw.„drogie złote gadżety”.

Wiedza o tym może Cię uchronić przed zwykłym zakupem nie wiele wartego świecidełka ale również fatalną inwestycją z pełnią negatywnych konsekwencji w tym: znajdowania się pod tą czy inną jurysdykcją, zmianami systemu politycznego, ekonomicznego czy monetarnego a w nim np. runem na banki, wymianą walut, limitami rozliczeń bezgotówkowych czy chociażby inflacją itp. Dzięki tej wiedzy i swojej roztropności możesz pozostać naprawdę WOLNYM i NIEZALEŻNYM.

Motto: Nie sztuką jest mieć „drogi złoty gadżet”, sztuką jest posiadać uznaną i potwierdzoną PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ.

Czesław Dec

Czesław Dec

Czesław DecPraktyk biznesu i niezależny przedsiębiorca związany z polskim rynkiem kapitałowym od początku jego powstania w 1990 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Kryzys zaufania do instytucji finansowych lat 2007-2011 zdecydował o oparciu prowadzonego przez niego biznesu o prawdziwe, fizycznie istniejące wartości gwarantujące klientom takie wartości jak:bezpieczeństwo kapitału, elastyczność zarządzania oraz pełną poufność prowadzonych interesów.

 Należy do ścisłego grona pierwszych Polaków z tytułem Certyfikowanego Eksperta ds. Metali Szlachetnych nadanym przez europejskiego i globalnego lidera w handlu metalami szlachetnymi Auvesta Edelmetalle AG w Holzkirchen, Niemcy. Jest współzałożycielem Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości Valores Veri pełniącym funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Specjalizuje się w dziedzinie inwestycji w białe metale szlachetne oraz surowce strategiczne.

                                   www.decipartnerzy.pl; www.valoresveri.pl

 

Tagi: , , , , , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

DEC i partnerzy

DEC i Partnerzy – kluczowe rozwiązania...

Jeżeli ktoś nie rozumie, że można mu zabrać wszystko, co posia...