• Menu

  Lider zarządzania jakością – KGHM Polska Miedź S.A.

  _1080476Systemy zarządzania według norm ISO są standardami wyznaczającymi przedsiębiorstwom sposób działania. Coraz więcej firm szuka dostawców i kooperantów wyłącznie wśród przedsiębiorstw posiadających wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością. Wdrożenie systemu zarządzania nie jest zatem modą, lecz warunkiem konkurencyjności.

  KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się najlepszymi praktykami i międzynarodowymi standardami zarządzania korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie oddziały przestrzegają wszelkich wymogów prawa, w tym prawa górniczego, wymogów akredytacyjnych, certyfikacyjnych i innych.

  Od lat 90.

  KGHM jako lider zmian już na początku lat 90. zaczął wdrażać, w pierwszej kolejności w hutach i w spółkach zależnych, standaryzowane systemy zarządzania. Początkowo dotyczyło to systemu zarządzania jakością i wynikało z konieczności poszukiwania rynków zewnętrznych lub spełnienia wymagań handlowych. Działania te udowodniły, że standaryzacja i wdrożenie procedur utrzymania jakości są istotnym czynnikiem konkurencyjności. Również działania proekologiczne oraz warunki bezpieczeństwa są istotnymi czynnikami kształtującymi pozytywny wizerunek firmy i  wpływają w coraz większym stopniu na jej wynik finansowy. Stanowią również podstawę zrównoważonego rozwoju, a więc i społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Wiodącym oddziałem w zakresie wdrażania systemów zarządzania była Huta Miedzi Cedynia, która już w 1995 roku wdrożyła system zarządzania jakością. Obecnie w KGHM w trzech oddziałach hutniczych, w Głogowie, Cedynii Legnicy oraz w Zakładach Wzbogacania Rud, stosowany jest certyfikowany zintegrowany system zarządzania, spełniający wymagania norm jakości, środowiska i BHP. W Zakładach Górniczych i Jednostce Ratownictwa Górniczo-hutniczego (JRGH) funkcjonują certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a w Zakładzie Hydrotechnicznym wdrożono systemy zarządzania spełniające wymagania norm, środowiska, BHP oraz w 2014 roku certyfikowany system zarządzania energią wg ISO 50001. W Centralnym Ośrodku Przetwarzania Informacji (COPI) funkcjonuje system zarządzania usługami IT wg normy ISO 20000-1.

  Aktualnie w ramach rozwoju systemów zarządzania trwają prace związane z wdrożeniem, w całym KGHM systemu zarządzania energią wg ISO 50001, którego certyfikacja przewidziana jest na wrzesień 2017 roku.

  Poprawa efektywności energetycznej w naszej firmie jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z nowej ustawy, ale koniecznością warunkującą dalszy, stabilny rozwój. Wzrost zużycia energii elektrycznej, gazu, chłodu, ilości powietrza wtłaczanego pod ziemię spowodowane są między innymi nowymi inwestycjami w obszarze podstawowego ciągu produkcyjnego,ale także wydłużającymi się drogami odstawy urobku pod ziemią i uruchamianiem nowych stacji klimatycznych.

  W spółce prowadzone są również intensywne prace nad dostosowaniem istniejących i funkcjonujących systemów zarządzania w oddziałach hutniczych, Zakładach Wzbogacania Rud
  i Zakładzie Hydrotechnicznym do nowych wymagań norm zarządzania jakością (ISO 9001:2015) i środowiskiem (ISO 14001:2015). Pierwszą certyfikację wg wymagań nowych norm zaplanowano już na marzec 2017 roku.

  3v6u9863_1

  Piotr Walczak wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź

  – Sukces firmy zależy od stopnia spełnienia potrzeb oraz oczekiwań partnerów w biznesie, do których można zaliczyć: właścicieli, klientów, pracowników, podwykonawców oraz społeczeństwo. Wprawdzie każdy z nich zainteresowany jest w innym zakresie, ale ich wspólnym celem jest dobra sytuacja firmy i jej rozwój, aby produkowane przez nią wyroby i świadczone usługi były wysokiej klasy. W ramach współpracy z tymi partnerami należy identyfikować i w miarę potrzeby uwzględniać ich oczekiwania w działalności firmy. Współczesnego partnera biznesowego interesują nie tylko wyniki ekonomiczne spółki, ale w coraz większym stopniu poziom bezpieczeństwa wyrobu, prowadzenie procesów produkcji w sposób przyjazny dla środowiska, efektywne wykorzystanie energii, warunki pracy podczas produkcji niezagrażające życiu i zdrowiu pracowników. Naszym celem i wyzwaniem jest skuteczne wdrożenie wymaganych standardów zarządzania za co wspólnie jako kadra zarządcza oraz wszyscy pracownicy naszej firmy jesteśmy odpowiedzialni – mówi Piotr Walczak wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź.

  Wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania w oddziałach KGHM są nie tylko wymogiem narzucanym przez rynek (uwzględniając wymagania giełdowe), ale również skutecznym sposobem zarządzania przyczyniającym się do optymalizacji procesów biznesowych, spełniania coraz wyższych wymagań klientów oraz dbałości o otaczające nas środowisko.

  Systemy zarządzania oparte o międzynarodowe standardy takie jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, PN-N 18001, OHSAS 18001 czy inne, to bardzo dobre narzędzie wspierania zarządzania organizacją, niezależnie od jej wielkości.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *