• Menu

  Lider województwa pomorskiego w Rankingu Szpitali

  Rozmowa z dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, Lidią Anną Kodłubańską

  Lęborski szpital w rankingu „Bezpieczny Szpital” ponownie znalazł się na 1. miejscu w województwie pomorskim, a na 9. w skali kraju. Aż chciałoby się z uśmiechem na twarzy i podziwem zapytać , który to już raz?

  – W rankingu Lęborska Lecznica bierze udział już po raz 13., czyli od samego początku. Zaczynaliśmy od 74. miejsca w kraju. Z roku na rok poprawialiśmy swoją pozycję i od 2012 jesteśmy liderem wśród szpitali województwa pomorskiego.

  Decydujące znaczenie dla zajęcia tak wysokiego miejsca w rankingu miało wdrożenie do codziennej pracy standardów postępowania Programu Akredytacji Szpitali. Uzyskany po raz pierwszy w 2011 r. Certyfikat Ministra Zdrowia stanowi dowód, iż zewnętrzna, niezależna ocena, poparta opinią pacjentów jest niezbędna dla każdego podmiotu leczniczego, a wręcz powinna być obligatoryjna dla jednostek korzystających ze środków publicznych.

  „Dążymy do udzielania świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości taka jest misja szpitala w Lęborku. Co w praktyce oznacza dla państwa najwyższa jakość?

  – Dzisiaj mówiąc o jakości w ochronie zdrowia, mamy na myśli stworzenie maksymalnych barier dla powstawania zdarzeń niepożądanych na każdym etapie udzielania świadczeń zdrowotnych. Gwarantem tego jest rzeczywiste przestrzeganie standardów związanych m.in. z zapobieganiem zakażeniom wewnątrzszpitalnym, prowadzeniem racjonalnej farmakoterapii, w tym profilaktyki antybiotykowej i przeciwzakrzepowej, bezpiecznych zabiegów i znieczuleń, a także związanych z jakością odżywiania pacjenta, zarówno poza-, jak i dojelitowego. Zachowując wszystkie te standardy, musimy również pamiętać o komunikacji i to nie tylko w relacjach pacjent –medyk, ale również tych wewnątrz szpitala czy przychodni.

  Pozycja lidera zobowiązuje, jak zatem się państwo doskonalicie?

  – Każdy plan poprawy jakości powinien uwzględniać działania w zakresie zapewnienia lepszej dostępności, kompleksowości i ciągłości świadczeń medycznych.

  Idąc w tym kierunku, przystąpiliśmy do pilotażowego programu „Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży”, otworzyliśmy podstawową opiekę zdrowotną ze specjalistami z zakresu medycyny rodzinnej, Oddział Geriatryczny oraz rozszerzyliśmy naszą ofertę w zakresie fizjoterapii m.in. o zabiegi z użyciem kriokomory.

  Nasze działania na rzecz poprawy jakości często są determinowane przez możliwości finansowe, dlatego też chcemy wykorzystywać zewnętrzne ich źródła. W ostatnim czasie przystąpiliśmy do konkursu na realizację trzech projektów: pierwszy ma na celu poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę i doposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii, drugi ma na celu doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oczekujemy także na rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu e-Zdrowie, dzięki któremu możliwa będzie rozbudowa systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

  Na koniec proszę powiedzieć: jak zarządzana przez panią placówka jest przygotowana na zapowiedziane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w finansowaniu szpitali?

  – Nasz szpital jest w pełni przygotowany do uczestnictwa w sieci szpitali, zarówno pod względem merytorycznym, jak i jakościowym. Niemniej w projekcie tym niezmiernie ważnym będzie poziom finansowania z uwagi na przyjęty i już postępujący wzrost wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych, a także wzrost płacy minimalnej.

  Racjonalna polityka zdrowotna oparta na mapach potrzeb zdrowotnych, realizowana przez szpitale „sieciowe” z niezbędnym uzupełnieniem o prywatne podmioty lecznicze, powinna zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dla mieszkańców powiatu, województwa i kraju.

  Rozmawiał Piotr Nowacki

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *