• Menu

  Kontynuatorzy dzieła Palki

  Nagrodzeni

  22 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie po raz 20. wręczono Nagrody im. Grzegorza Palki, przyznawane przez Ligę Krajową

  Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Kierując się w swoich działaniach hasłem: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, Liga krajowa promuje wszelkie inicjatywy i aktywności mające na celu kontynuację demokratycznych reform. Ufundowanie Nagrody im. Grzegorza Palki służy uhonorowaniu jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi – Grzegorza Palki.

  Podczas uroczystości podsumowującej jubileuszową edycję konkursu odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do laureatów, organizatorów i gości gali. Prezydent wyraził w nim uznanie dla działań podejmowanych przez laureatów konkursu i pogratulował im dokonań docenionych przez kapitułę. Gratulacje przesłał zwycięzcom również marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

  Tegoroczną galę finałową uświetnił koncert piosenek starej Warszawy w wykonaniu sopranistki Justyny Reczeniedi, Trio Con Passione i zespołu wokalnego Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.

  LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI 2017

  w dziedzinie ogólnopaństwowej:

  Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki społecznej – za wdrożenie, wspólnie z samorządami gmin, strategicznego dla Polski ze względów demograficznych Programu 500+

  w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

  Janusz Bodziacki – burmistrz miasta Lubartów – za działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

  Lucjan Nadbereżny – prezydent miasta Stalowej Woli – za skuteczną realizację programu Rodzina – Praca – Rozwój oraz wzmacnianie pozycji samorządu w ramach uczestnictwa w Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

  Sławomir Sosnowski – wiceprezes zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa lubelskiego – za zwiększenie potencjału gospodarczego województwa lubelskiego oraz działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach Komisji ZWRP

  w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

  Danuta Kamińska – skarbnik miasta Katowice – za skuteczne zarządzanie finansami miasta o najwyższej ocenie ratingowej

  Józef Swaczyna – starosta strzelecki – za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu

  Bogdan Taranowski – wójt gminy Miedźna – za działania na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej gminy

  Janusz Żmurkiewicz – prezydent miasta Świnoujście – za realizację projektów infrastrukturalnych, kulturalnych i edukacyjnych w ramach współpracy transgranicznej

   

  Wyróżnienia:

   Tadeusz Brzozowski – przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego – za inicjowanie działań społecznych i patriotycznych na terenie powiatu

  Wojciech Dereszewski – wójt gminy Kurzętnik – za tworzenie więzi lokalnych integrujących mieszkańców

  Ewa Dumkiewicz-Sprawka – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin – za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w lubelskim systemie oświaty

  Andrzej Huk – wójt gminy Przemyśl – za inicjowanie działań o charakterze patriotyczno-wychowawczym i społecznym

  Edmund Kaczmarek – starosta jędrzejowski – za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i łagodzenia skutków bezrobocia

  Błażej Konkol – wójt gminy Trąbki Wielkie – za działania na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego gminy

  Kazimierz Rakowski – starosta wołomiński – za integrację ziem powiatu pochodzącego z województw: ostrołęckiego, siedleckiego i warszawskiego

  Renata Surma – burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej – za działania na rzecz renowacji i odbudowy zabytków oraz rewitalizacji zdegradowanych układów urbanistycznych

  Tomasz Śmietanka – burmistrz miasta i gminy Kozienice – za działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *