• Menu

    Kategoria : Zarządzanie

    Lucyna Kęsicka, dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

    Nie stracić z oczu pacjenta

    SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego [...]

    ← Starsze wpisy