• Menu

  Już od 20 lat działamy dla regionu opolskiego

  Zakład Komunalny Spółka w Opolu z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69 specjalizuje się w świadczeniu usług komunalnych. Prowadzi Zakład Zagospodarowania Odpadów dla miasta Opola oraz 14 gmin Regionu Centralnego Województwa Opolskiego, które zamieszkuje ok. 260 tys. osób.

  Przy pomocy nowoczesnych technologii przetwarza odpady w następujących instalacjach:

  – kompostownia pryzmowa,

  – linia przetwarzania odpadów mineralnych,

  – linia przetwarzania odpadów wielkogabarytowych,

  – punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),

  – magazyn czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych,

  – linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) prowadzona w ramach konsorcjum pn. „REMKOM” ze spółką REMONDIS,

  – składowisko odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne,

  – elektrownia biogazowa.

  Pozostałe obszary działalności Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu:

  – administrowanie 17 cmentarzami komunalnymi o łącznej powierzchni około 60 hektarów,

  –  zarządzanie targowiskami miejskimi,

  – administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w mieście Opolu,

  – wynajem kontenerów i wywóz: gruzu, odpadów budowlanych i przemysłowych,

  – usługi budowlane,

  – usługa kruszenia gruzu oraz sprzedaż kruszywa do wykorzystania w budownictwie,

  – pielęgnacja terenów zielonych,

  – usługi porządkowe,

  – dzierżawa powierzchni reklamowej na budynkach i ogrodzeniach oraz umieszczanie reklam na stronach internetowych Spółki,

  – prowadzenie „ekolekcji” dla dzieci i młodzieży, kształtujących poprawne nawyki w zakresie postępowania z odpadami.

  Realizacja inwestycji celu publicznego z wykorzystaniem środków własnych Spółki:

  – budowa drogi gminnej dojazdowej do ZZO łączącej ul. Popiełuszki z ul. Podmiejską w Opolu,

  – rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś,

  – rozbudowa cmentarza komunalnego o powierzchni ok. 7 ha w Opolu-Półwsi.

  Misją Zakładu jest realizowanie zadań użyteczności publicznej w obszarze gospodarki komunalnej, zgodnie ze standardami europejskimi i spójnych z celami społeczno-ekonomicznymi.

  Więcej informacji na stronie:

  www.zaklad-komunalny.pl

  (art. spons.)

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *