• Menu

  Jakość kształcenia przekłada się na „zatrudnialność”

  img_9149Rozmowa z prof. Jarosławem Sępem, dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

  Wydział uzyskał w ostatnich latach tytuł laureata oraz Złote Godło za usługi edukacyjne w Konkursie Najwyższa Jakość – Quality International 2014 i 2015. Jak ważne jest dla państwa zachowanie standardów utrzymania pewnego poziomu kształcenia?

  – Wymienione tytuły są dla nas bardzo dużym wyróżnieniem, a także motywacją do dalszych wysiłków. Uważam, że zachowanie standardów wysokiej jakości kształcenia jest jednym z kluczowych elementów związanych z efektywnym i skutecznym zarządzaniem. Dzięki temu każdego roku na Wydziale ma zamiar studiować znacznie więcej kandydatów niż przewidują limity przyjęć. Dostępne dane zewnętrzne wskazują na bliską 100-proc. zatrudnialność absolwentów. To bardzo wymierne wskaźniki, które potwierdzają wysoką jakość kształcenia i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Z tych powodów zachowanie określonych standardów kształcenia jest bardzo ważne i cieszy fakt, że jest to dostrzegane przez podmioty również spoza Uczelni. Dowodzą tego przyznane wyróżnienia, a także uzyskana w roku 2016 pozytywna ocena polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Funkcjonuje u państwa na wydziale komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia. Są państwo do tego zobligowani ustawowo jako uczelnia, czy to efekt „nadgorliwości” w dobrym tego słowa znaczeniu?

  – W pewnym sensie byliśmy zobligowani jako Wydział do utworzenia komisji ds. zapewniania jakości kształcenia. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek Wydziału, przedstawiciele studentów i doktorantów oraz przedstawiciele pracodawców. Są zatem reprezentowane wszystkie grupy uczestniczące w procesie kształcenia oraz interesariusze zewnętrzni. Komisja bardzo mocno wspomaga władze wydziału w zapewnianiu wysokiej jakości kształcenia, a także pomaga przekazywaniu istotnych treści powiązanych z jakością kształcenia do wszystkich pracowników Wydziału. Z pewnością jest bardzo ważnym, potrzebnym i aktywnym elementem całego systemu zapewniania jakości kształcenia. Zatem powołanie komisji to raczej konieczność i potrzeba, a nie nadgorliwość, nawet w dobrym znaczeniu tego słowa.

  Prowadzą państwo również Księgę Jakości Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Co ona zawiera?

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  – Księga Jakości Wydziału Budowu Maszyn i Lotnictwa zawiera charakterystykę Wydziału i jego strategię, Politykę Jakości oraz opis procesu kształcenia, a także procesów wspomagających. Załącznikami do Księgi są struktura organizacyjna Wydziału, wykaz zadań, obowiązków i odpowiedzialności oraz mapa procesów. Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Syntetycznie przedstawia elementy systemu oraz powiązanie między nimi. Jest dokumentem, do którego wgląd mają wszyscy pracownicy Wydziału.

  Dla kogo te standardy są ważniejsze – dla kadry zarządzającej, pracowników czy samych studentów?

  – Standardy są jednakowo ważne dla wszystkich trzech wymienionych grup. Kadrze zarządzającej ułatwiają stawianie konkretnych zadań w zakresie jakości kształcenia, także prowadzenie nadzoru i kontroli. Są również swego rodzaju drogowskazem dla pracowników. Studentom gwarantują z kolei przekazywanie treści kształcenia na najwyższym poziomie. Dzięki temu w procesie kształcenia studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są pożądane przez pracodawców na współczesnym, wymagającym rynku pracy. To właśnie tworzy zespół powiązanych elementów, czyli system, gwarantujący osiągniecie postawionych celów.

  Rozmawiał Piotr Nowacki

   

  Udostępnij w sieci ....
  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Share on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *