• Menu

  Jakość kształcenia przekłada się na „zatrudnialność”

  img_9149Rozmowa z prof. Jarosławem Sępem, dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

  Wydział uzyskał w ostatnich latach tytuł laureata oraz Złote Godło za usługi edukacyjne w Konkursie Najwyższa Jakość – Quality International 2014 i 2015. Jak ważne jest dla państwa zachowanie standardów utrzymania pewnego poziomu kształcenia?

  – Wymienione tytuły są dla nas bardzo dużym wyróżnieniem, a także motywacją do dalszych wysiłków. Uważam, że zachowanie standardów wysokiej jakości kształcenia jest jednym z kluczowych elementów związanych z efektywnym i skutecznym zarządzaniem. Dzięki temu każdego roku na Wydziale ma zamiar studiować znacznie więcej kandydatów niż przewidują limity przyjęć. Dostępne dane zewnętrzne wskazują na bliską 100-proc. zatrudnialność absolwentów. To bardzo wymierne wskaźniki, które potwierdzają wysoką jakość kształcenia i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Z tych powodów zachowanie określonych standardów kształcenia jest bardzo ważne i cieszy fakt, że jest to dostrzegane przez podmioty również spoza Uczelni. Dowodzą tego przyznane wyróżnienia, a także uzyskana w roku 2016 pozytywna ocena polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Funkcjonuje u państwa na wydziale komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia. Są państwo do tego zobligowani ustawowo jako uczelnia, czy to efekt „nadgorliwości” w dobrym tego słowa znaczeniu?

  – W pewnym sensie byliśmy zobligowani jako Wydział do utworzenia komisji ds. zapewniania jakości kształcenia. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek Wydziału, przedstawiciele studentów i doktorantów oraz przedstawiciele pracodawców. Są zatem reprezentowane wszystkie grupy uczestniczące w procesie kształcenia oraz interesariusze zewnętrzni. Komisja bardzo mocno wspomaga władze wydziału w zapewnianiu wysokiej jakości kształcenia, a także pomaga przekazywaniu istotnych treści powiązanych z jakością kształcenia do wszystkich pracowników Wydziału. Z pewnością jest bardzo ważnym, potrzebnym i aktywnym elementem całego systemu zapewniania jakości kształcenia. Zatem powołanie komisji to raczej konieczność i potrzeba, a nie nadgorliwość, nawet w dobrym znaczeniu tego słowa.

  Prowadzą państwo również Księgę Jakości Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Co ona zawiera?

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  – Księga Jakości Wydziału Budowu Maszyn i Lotnictwa zawiera charakterystykę Wydziału i jego strategię, Politykę Jakości oraz opis procesu kształcenia, a także procesów wspomagających. Załącznikami do Księgi są struktura organizacyjna Wydziału, wykaz zadań, obowiązków i odpowiedzialności oraz mapa procesów. Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Syntetycznie przedstawia elementy systemu oraz powiązanie między nimi. Jest dokumentem, do którego wgląd mają wszyscy pracownicy Wydziału.

  Dla kogo te standardy są ważniejsze – dla kadry zarządzającej, pracowników czy samych studentów?

  – Standardy są jednakowo ważne dla wszystkich trzech wymienionych grup. Kadrze zarządzającej ułatwiają stawianie konkretnych zadań w zakresie jakości kształcenia, także prowadzenie nadzoru i kontroli. Są również swego rodzaju drogowskazem dla pracowników. Studentom gwarantują z kolei przekazywanie treści kształcenia na najwyższym poziomie. Dzięki temu w procesie kształcenia studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są pożądane przez pracodawców na współczesnym, wymagającym rynku pracy. To właśnie tworzy zespół powiązanych elementów, czyli system, gwarantujący osiągniecie postawionych celów.

  Rozmawiał Piotr Nowacki

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *