• Menu

  Jakie zmiany zostały wprowadzone w transporcie specjalnym ładunków niebezpiecznych w 2017 roku?

  transport specjalny materiałów niebezpiecznychTransport specjalny obejmuje także przewóz ładunków niebezpiecznych, czyli zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, środowisku lub mieniu. Transport takich materiałów jest objęty ścisłą regulacją prawną na terenie całej Unii Europejskiej.

  Powstał również jednolity dla wszystkich krajów UE katalog produktów uznanych za niebezpieczne, wraz z opisaniem ich stopnia zagrożenia za pomocą specjalnej skali. Niedawno zostały wprowadzone pewne zmiany, dotyczące oznaczenia materiałów niebezpiecznych oraz obowiązków przewoźników, zajmujących się ich transportem specjalnym.

  Regulacje prawne transportu specjalnego materiałów niebezpiecznych

  Transport specjalny materiałów niebezpiecznych jest regulowany przez Umowę Europejską ADR, która określa, jakie ładunki są uznawane za niebezpieczne, jakie warunki przewozu należy im zapewnić oraz jak zminimalizować ryzyko wycieku lub wybuchu groźnych substancji. Zasadom tym podlegają wszystkie firmy, biorące udział w obrocie towarami niebezpiecznymi, a więc ich nadawcy, odbiorcy oraz przewoźnicy – od nich zależy, czy materiały zostaną odpowiednio załadowane i zabezpieczone, przewiezione w stabilnych warunkach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i wyładowane zgodnie z zasadami i specyfikacją danego towaru.

  Wymagania dla przewoźników zajmujących się transportem specjalnym

  Transport specjalny materiałów niebezpiecznych wymaga odpowiedniego przygotowania przewoźników, którzy muszą wykorzystać do tego celu specjalne środki transportu i wyposażenie, a także zadbać o szkolenia pracowników. Do najważniejszych wymagań należą:

  – dobór odpowiedniego środka transportu specjalnego, przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych danego typu,

  – oznakowanie pojazdu za pomocą specjalnych tabliczek i naklejek, informujących innych kierowców oraz służby ratownicze o znajdującym się w pojeździe ładunku niebezpiecznym,

  – wyposażenie pojazdu w przedmioty pozwalające na ochronę życia i zdrowia kierowcy oraz innych uczestników ruchu w razie kolizji, a także ograniczające zagrożenie dla środowiska w razie wycieku,

  – kierowcy, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie odnośnie zapobiegania groźnym sytuacjom oraz działania w razie ich wystąpienia w celu zminimalizowania szkód.

  Jakie zmiany nastąpiły w umowie ADR odnośnie transportu specjalnego w 2017 roku?

  Nowe zasady, jakie zostały wprowadzone do ADR w 2017 roku, obejmują m.in. regulację odnośnie przewożenia paliw płynnych oraz gazu. Wprowadzone zostały również nowe wytyczne odnośnie butli zaworowych, które powinny mieć określoną, narzuconą przez przepisy formę. Zmiany ograniczają także pojemność zbiorników, których dozwolona wielkość maksymalna to obecnie do 54000 MJ energii równoważnej. Nowe zasady obejmują także sposoby przechowywania opakowań oraz regulują ich dopuszczalne typy.

  Zarówno przewoźnicy, jak i dostawcy oraz odbiorcy towarów niebezpiecznych muszą dostosować się do nowych przepisów, wprowadzając odpowiednie zmiany w swoich działaniach dotyczących przygotowania, transportu specjalnego oraz odbioru materiałów.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie