• Menu

  Jakie badania musi wykonać kadra managerska?

  wstępne badania lekarskie

  Praca na stanowisku kierowniczym często może wiązać się ze zwiększonym poziomem stresu, zaliczanym do czynników uciążliwych. Kadra managerska bywa też czasem zmuszona do pozostawania w pracy po godzinach.

  Czy zatem zatrudniając osobę na stanowisku kierowniczym musimy skierować ją na inne badania niż pozostałych członków zespołu?

  Jakie badania należy zlecić?

  Każda osoba w celu podjęcia pracy musi przejść wstępne badania lekarskie. Przeprowadza je lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania, określającego szczegółowe warunki pracy na danym stanowisku. Co do zasady, pracodawca zatrudniający pracownika, nie może go dopuścić do pracy bez ważnego zaświadczenia lekarskiego, w którym stwierdza się brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.

  Ze względu na występujące szczególne warunki pracy kadry managerskiej, takie jak poziom dyspozycyjności, zwiększona odpowiedzialność i decyzyjność stanowiska, nie wystarczą same kwalifikacje merytoryczne, dające podstawę do objęcia stanowiska kierowniczego. Konieczne jest także przejście odpowiednich badań profilaktycznych, potwierdzających posiadanie warunków zdrowotnych do pełnienia funkcji managerskiej. Badania takie przeprowadzić należy niezależnie od posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy.

  Negatywne czynniki wpływające na pracę kierowników

  Zagrożeniem dla pracownika na stanowisku kierowniczym jest podwyższony poziom stresu i szeroko rozumiane obciążenia psychiczne, wynikające z decyzyjności stanowiska, zwiększonej odpowiedzialności oraz dostępu do dużej ilości informacji.

  Są one podstawą do rozszerzenia badań lekarskich, które powinny uwzględniać przeciwwskazania zdrowotne wynikające z wymienionych wyżej niekorzystnych czynników psychospołecznych. Lekarz medycyny pracy powinien w takim przypadku dokonać zbadania poziomu cholesterolu oraz wykonać badanie EKG. Zaleca się także sprawdzenie poziomu glukozy we krwi.

  Badania wstępne – dla kogo?

  Wstępnym badaniom lekarskim podlegają także pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, jeśli występują na nich czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Dlatego w przypadku awansu na stanowisko kierownicze, pracownik również musi otrzymać skierowanie na wstępne badania do lekarza medycyny pracy.

  Ponadto każdy pracodawca ma obowiązek poddania pracownika badaniom okresowym i  kontrolnym. Kierowanie i przeprowadzanie badań lekarskich pracowników jest jednym z najważniejszych obowiązków, ciążących na pracodawcy. W każdym przypadku profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

  Kiedy zlecić badania okresowe?

  Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy już zatrudnieni pracownicy. Przeprowadzane są z różną częstotliwością, uzależnioną od występowania czynników szkodliwych bądź uciążliwych dla zdrowia. Kontrolne badania lekarskie pracownika należy przeprowadzić po chorobie pracownika, który powraca do pracy po co najmniej 31 dniach zwolnienia lekarskiego.

  Pracodawca, który nie dopełni obowiązku przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich, dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Przepisy prawa pracy nie wskazują, czy badania należy przeprowadzić przed czy po podpisaniu umowy. W praktyce najczęściej umowę o pracę zawiera się dopiero po badaniach lekarskich i uzyskaniu orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenie lekarskie uzyskane w wyniku badań wstępnych zachowuje aktualność w okresie w nim wymienionym.

  Warto też dodać, że w ciągu 6 miesięcy od objęcia stanowiska kierowniczego pracownik musi także przejść szkolenie okresowe dla pracowników kierujących pracownikami. Konieczne jest też przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego, który zapewni zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie