• Menu

  Gdzie się fachowo uzbroić? W WITI

  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu (WITI) to unikalna w Polsce jednostka badawcza, kompleksowo zajmująca się realizacją prac rozwojowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu inżynieryjnego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

  Prowadzone prace zmierzają do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej oraz przystosowania ich wyników do wdrażania w praktyce. Są to głównie prace rozwojowe i wdrożeniowe wynikające z planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

  W Instytucie realizowane są prace badawcze i wdrożeniowe obejmujące między innymi: maskowanie i kamuflaż (sprzętu i umundurowania), środki bojowe (w tym środki alternatywne dla min), badania i utylizację środków bojowych, rozminowanie, uzdatnianie i ocenę jakości wody, maszyny inżynieryjne i mosty wojskowe, źródła zasilania i magazynowania energii, technologie proekologiczne oraz nowe technologie (nanotechnologie).

  Niektóre obszary potrzeb Sił Zbrojnych RP zostały całkowicie zmodernizowane w oparciu o polską myśl techniczną i polską siłę wytwórczą. Do nich możemy zaliczyć opracowane w WITI:

  • sprzęt i środki do uzdatniania wody w warunkach polowych, produkowane przez polskie firmy, które systematycznie wchodzą na wyposażenie jednostek inżynieryjnych. W szczególności są to:
  • filtr indywidualny,
  • filtr przewoźny wody (produkowany przez Eko-Mech, Debrzno oraz Partner Systems, Człuchów),
  • filtr przenośny wody FPW50 i FPW350 (produkowane przez Partner Systems, Człuchów),
  • filtr membranowy Solarfiltr (nagroda Defender 2012) zasilany z źródeł odnawialnych (ogniwa słoneczne, wiatraki) i posiadający system do magazynowania energii,
  • kontenerowa stacja uzdatniania wody (wdrożenie WZInż. S.A. Dęblin),
  • laboratorium badań wody (wdrożenie AMZ Kutno).

  Wszystkie rodzaje filtrów służą zarówno do usuwania zanieczyszczeń naturalnych, jak i bojowych środków trujących i bojowych środków biologicznych. Konstruowane filtry działają bądź w technologii przepływowej, bądź odstojnikowej.

  • Nowoczesne materiały do uzdatniania w procesach specjalnych oczyszczania wody (projekt PGNiG, wraz z firmą Partner systems). W WITI opracowano i opatentowano specjalny rodzaj sorbenta na bazie węgla aktywnego.
  • Środki do maskowania sprzętu.
  • Środki alternatywne dla wycofanych z eksploatacji środków bojowych.
  • Innowacyjny zestaw narzędzi do rozminowania humanitarnego (7PR EU).
  • Dodatkowo, znakomita większość sprzętu saperskiego jest opracowana bezpośrednio
   lub ze znaczącym udziałem Instytutu i następnie produkowana przez polski przemysł obronny.

  W WITI działalność wynalazcza jest priorytetem. W okresie ostatnich czterech lat Instytut zgłosił do Urzędu Patentowego RP 52 wynalazki, w tym do zagranicznych Urzędów Patentowych złożono 15 zgłoszeń. W przedziale 2013–2016 otrzymano 25 patentów (w tym 4 zagraniczne) oraz
  5 praw ochronnych na wzory użytkowe.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *