• Menu

  Instytut Fizyki przed wyzwaniami cywilizacyjnymi

  Największym wyzwaniem stojącym przed nauką (nie tylko polską) jest rozwiązanie podstawowych problemów limitujących dalszy rozwój naszej cywilizacji lub nawet zagrażających naszemu istnieniu. Te problemy to narastający deficyt energii (głównie elektrycznej), skażenie środowiska i związana z nim plaga chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby nowotworowe. Próby ich rozwiązania podejmuje się Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

  Mówiąc o deficycie energii, aż trudno uwierzyć, że w chwili obecnej około 600 mln ludzi w Afryce żyje na obszarach bez dostępu do elektryczności. Drastyczna dewastacja środowiska naturalnego (w tym w Polsce) pośrednio wynika z dotychczasowych sposobów wytwarzania energii elektrycznej (głównie elektrownie spalające węgiel). Pilnie musimy wprowadzać „zielone” źródła energii elektrycznej. Do takich niewątpliwe należy energia słoneczna, jedyna dostępna nam w nieograniczonych ilościach przez najbliższych kilka miliardów lat.

  Ten fakt tłumaczy skoncentrowane prace prowadzone na całym świecie, a także i w Polsce, nad wydajniejszymi i tańszymi ogniwami fotowoltaicznymi przetwarzającymi energię słoneczną w elektryczność. Ich masowe wprowadzenie znacząco obniży także emisję gazów cieplarnianych. Zmniejszy skażenie środowiska (jeśli proces ich wytwarzania nie jest szkodliwy dla przyrody). Zapobiegnie również zmianom klimatycznym (globalne ocieplenie).

  Zdjęcie powyżej pokazuje wycinki płuc: lewe – zdrowa tkanka, środkowe i prawe – obszar zaatakowany przez nowotwór, gdzie wniknęły znaczniki (czerwone świecenie)

  Zarówno masowe użycie kopalin (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) w energetyce, jak i rozwój motoryzacji doprowadziły nie tylko do skażenia środowiska naturalnego, ale i do pojawienia się plagi chorób nowotworowych. W związku z tym, aby zapobiec katastrofie humanitarno-ekologicznej, prowadzone są skoncentrowane prace badawcze. Mają one na celu wczesną detekcję tych zmian chorobowych, co istotnie zwiększa szanse ich wyleczenia.

  W obu tych dziedzinach (fotowoltaika, sensory chorób cywilizacyjnych) pracownicy Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) w Warszawie prowadzą aktywne prace badawcze. Za te prace otrzymali oni w 2016 roku szereg prestiżowych nagród na międzynarodowych targach innowacyjnej gospodarki, które odbyły się w Barcelonie i Brukseli. Zaprezentowane rozwiązania stawiają naukowców polskich w ścisłej czołówce światowej.

  Wystarczy wymienić chociażby nagrodzone w roku 2016 badania, prowadzone w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk we współpracy z pracownikami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Opracowano nowatorskie znaczniki do wykrywania zmian nowotworowych, w szczególności nowotworu płuc (patrz zdjęcie). Na fotografii pokazane są wyniki badań pobranych wycinków tkanki z płuc myszy. W obszarze zaatakowanym przez nowotwór widać świecenie opracowanych przez pracowników IF PAN znaczników.

  Opracowano także zmodyfikowaną architekturę ogniw fotowoltaicznych, znacząco obniżającą koszty wytwarzania tych ogniw.

  Prof. dr hab. Marek Godlewski,

  kierownik nagrodzonej grupy badawczej w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *