• Menu

  Inicjatywy oddolne ciągną gminę Iława w górę

  Wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców i mieć do nich szacunek – to motto życiowe Krzysztofa Harmacińskiego, wójta gminy Iława od 1998 r. Zarządzana przez niego od pięciu kadencji gmina Iława należy do wiodących samorządów w województwie warmińsko-mazurskim pod wieloma względami

  W jaki sposób udaje się samorządowi w Iławie wyzwalać inicjatywy mieszkańców?

  Pobudzanie aktywności naszych mieszkańców jest jednym z głównych naszych priorytetów. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat notujemy w tym zakresie ogromny postęp. Dzisiaj możemy mówić o sukcesie. Inicjatyw jest tak dużo, że budżet gminy niejednokrotnie nie jest w stanie ich udźwignąć. Aktywnie działa ponad 40 organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji. Mamy na terenie gminy 11 aktywnych kół gospodyń wiejskich – najwięcej w województwie. Przedsięwzięcia oddolne powstają przede wszystkim w naszych sołectwach. W 2017 r. sołectwa zrealizują ponad 100 zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego.

  Dzięki tym inicjatywom powstają place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne, wiaty rekreacyjne, miejsca spotkań mieszkańców, zagospodarowywane są centra wsi, tereny rekreacyjne, plaże. Dzięki nasadzeniom kwiatów, krzewów i drzew ozdobnych nasze wsie pięknieją. Zauważam tutaj pozytywną rywalizację pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Mieszkańcy chętnie angażują się w upiększanie swoich wsi. Od 20 lat nasze miejscowości biorą udział w konkursie „Czysta zagroda, estetyczna wieś”, organizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, zajmując w nim czołowe miejsca.

  Warto podkreślić, że mieszkańcy chętnie organizują różnego rodzaju imprezy plenerowe, festyny, imprezy o charakterze promocyjnym, kulturalnym, sportowym, charytatywnym, angażując często swój czas, środki, sprzęt i wykonując różnego rodzaju prace w formie wolontariatu.

  Aktywne społeczeństwo to ważny element działalności gminy. A co z infrastrukturą? Mam na myśli duże inwestycje. W jaki sposób gmina radzi sobie w tej dziedzinie?

  Mogę nieskromnie powiedzieć, że jeszcze nigdy w historii gminy Iława nie przeznaczano w budżetach tak ogromnych środków na inwestycje jak w latach 2007–2017. W tym czasie corocznie na inwestycje przeznaczaliśmy od 20 nawet do 35 proc. wydatków budżetowych ogółem. W poprzednim dziesięcioleciu ten wskaźnik wahał się w przedziale od 7 do 13 proc.

  Jednym z priorytetów inwestycyjnych naszej gminy jest systematyczna poprawa bazy szkolnej. Najważniejszą inwestycją w tym zakresie w 2016 r. była budowa nowoczesnego kompleksu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach. Powstał nowoczesny budynek szkoły z 11 salami wykładowymi, biblioteką stołówką, pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem i ścianką wspinaczkową. W ramach inwestycji wybudowano kompleks boisk szkolnych. Zmodernizowano oddział przedszkolny i wybudowano plac zabaw. Wykorzystano tutaj nowoczesne proekologiczne technologie m.in. pompy ciepła i kolektory słoneczne. Szkoła została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne: tablice interaktywne, urządzenia multimedialne, sprzęt informatyczny. Koszt budowy całego kompleksu to 6,7 mln zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 3,5 mln zł. Trzeba tu dodać, że za mojej kadencji jest to już trzeci nowy kompleks szkolny wybudowany na terenie gminy Iława.

  Tak jak wspominałem wcześniej, gmina Iława jest wiodącym samorządem w województwie warmińsko-mazurskim w pozyskiwaniu środków unijnych. W ostatnich 6 latach otrzymaliśmy na różnego rodzaju inwestycje ok. 60 mln zł, a od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej – ponad 120 mln zł. Dlatego jesteśmy wysoko oceniani w różnego rodzaju rankingach.

  Rozmawiał Tomasz Rekowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie