• Menu

  Gmina Radomyśl Wielki. Tu warto zainwestować

   

  Gmina Radomyśl Wielki posiada trzy obszary ujęte w planie przestrzennego zagospodarowania pod działalność produkcyjną, usługową i magazynową: w Podborzu, Partyni i Radomyślu Wielkim. Na zdjęciu największa firma zlokalizowana na terenie gminy: zakłady Geyer&Hosaja w Partyni, współpracujące z najbardziej uznanymi koncernami samochodowymi na świecie.
  Fot. ARCH. UM W RADOMYŚLU WIELKIM

  Gmina Radomyśl Wielki zarezerwowała kolejne tereny pod działalność gospodarczą. Znajdują się one w miejscowości Podborze i zajmują powierzchnię ponad 43 ha

  To wynik uchwał, jakie 18 maja przyjęli radomyscy radni w sprawie III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Radomyśl Wielki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Podborze.

   Pod produkcję i usługi

  Wyznaczone w uprzednio obowiązującym studium uwarunkowań tereny inwestycyjne w gminie zostały w większości zagospodarowane. Stąd potrzeba uchwalenia nowego studium i planu miejscowego. – Tereny w Podborzu, na których będzie można lokować inwestycje z zakresu usług i produkcji, obejmują obszar o powierzchni 43,4 ha. Ich położenie jest jak najbardziej korzystne pod względem odległości od zabudowy mieszkaniowej. Do tego obszar jest bardzo dobrze skomunikowany. Dodam, że w planie miejscowym parametry i wskaźniki zabudowy zostały tak określone, aby przyszły przedsiębiorca miał pewną swobodę działania – mówił podczas sesji Jan Knura z firmy MGGP S.A., która opracowała studium i plan.

  Plusy lokalizacji

  Władze gminy mają nadzieję, że wyznaczenie nowego obszaru pod strefę przemysłowo-usługową pomoże przyciągnąć kolejnych inwestorów. – Wiążemy z tym bardzo duże nadzieje. Po pierwsze znajdujemy się w okolicach Mielca, gdzie przemysł rozwija się bardzo dobrze. Po drugie teren objęty nowym planem przestrzennym jest bardzo dobrze skomunikowany, leży w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, w niewielkiej odległości od autostrady i linii kolejowych. Wszystkich przedsiębiorców, tych małych, średnich i dużych już dzisiaj zachęcam do inwestowania w naszej gminie. Tym bardziej, że w skali kraju mamy jedne z najniższych podatków lokalnych – mówi Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego.

  Kolejne kroki

  Właścicielem terenów objętych nowym planem jest Agencja Nieruchomości Rolnych. – Wystąpimy do Agencji o nieodpłatne przekazanie gruntów pod niezbędną infrastrukturę drogową. Postaramy się także o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę dróg – dodaje włodarz Radomyśla Wielkiego.

  www.radomyslwielki.pl

  Gmina Radomyśl Wielki położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim. Zamieszkuje ją ponad 14 tys. osób. Posiada gęstą sieć dróg dobrej jakości (ponad 210 km). Znajduje się też w bliskim sąsiedztwie autostrady A4, w niewielkiej odległości od węzłów autostradowych Tarnów–Północ, Dębica–Zachód i Dębica–Wschód. Gmina jest w całości zwodociągowana i zgazyfikowana oraz w 50 proc. skanalizowana.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *