• Menu

  Fundusze inwestycyjne – w co inwestować?

  Zastanawiasz się w co inwestować, by móc cieszyć się satysfakcjonującymi zyskami? Zainteresuj się polskim rynkiem funduszy inwestycyjnych. Znajdziesz na nim blisko tysiąc różnych produktów inwestycyjnych, spośród których z łatwością wybierzesz rozwiązanie optymalnie dopasowane do swojej strategii inwestycyjnej i celów finansowych. Sprawdź, który rodzaj funduszu najlepiej sprawdzi się w twoim przypadku.

  By wybrać odpowiedni dla siebie fundusz, inwestor musi dokładnie zastanowić się nad trzema kluczowymi kwestiami. Po pierwsze, jaki jest cel inwestycji: ochrona kapitału przed inflacją, oszczędzanie z myślą o emeryturze, uzyskanie środków na przyszłe potrzeby edukacyjne dzieci, czy może jeszcze inny? Po drugie, jaki jest planowany czas trwania inwestycji: 1 rok, 5 lat, kilkanaście lat, a może jeszcze dłuższy? I po trzecie, jakie są jego oczekiwania względem inwestycji: jest skłonny zaakceptować duże ryzyko w zamian za szansę na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu, czy zadowoli go skromny, ale obarczony niewielkim ryzykiem zysk? Poniżej przedstawiamy cztery podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych otwartych, a także wyjaśniamy, którzy inwestorzy i w jakich sytuacjach powinni zainteresować się poszczególnymi z nich.

  Pieniężne fundusze inwestycyjne

  W portfelach funduszy pieniężnych, jak sama nazwa sugeruje, znajdują się przede wszystkim instrumenty rynku pieniężnego (np. bony pieniężne, certyfikaty depozytowe), emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, gminy czy banki. Mowa tu zatem o inwestycjach odznaczających się wysokim bezpieczeństwem i krótkim terminem wykupu. Dlatego w praktyce, tego typu fundusze należy traktować jako alternatywę dla najbezpieczniejszych instrumentów oszczędnościowych – przede wszystkim lokat terminowych. Przejściowe spadki ich wartości rzadko kiedy przekraczają kilka procent.

  Fundusze pieniężne kierowane są do osób akceptujących niewielkie ryzyko, a przy tym chcących ulokować kapitał na krótki czas, np. w okresie zawirowań na rynku akcyjnym czy obligacyjnym.

  Dłużne fundusze inwestycyjne

  Fundusze dłużne lokują środki w obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa, banki, gminy i miasta. Można je podzielić na dwie główne podkategorie: fundusze obligacji skarbowych (najmniej ryzykowne, z portfelem zdominowanym przez papiery skarbowe) oraz fundusze obligacji korporacyjnych (obarczone nieco większym ryzykiem, z dużym udziałem papierów korporacyjnych). Tego typu fundusze, mogą wygenerować w skali roku stopy zwrotu nieco wyższe, niż lokaty terminowe. Okresowe spadki wartości sięgają zaś w ich przypadku najczęściej maksymalnie kilkunastu procent.

  Dłużne fundusze inwestycyjne stanowią dobre rozwiązanie dla osób zainteresowanych stosunkowo bezpieczną inwestycją, która ma potencjał by zapewnić zysk nieznacznie przekraczający poziom inflacji. Sprawdzają się głównie w przypadku stosunkowo krótkiego horyzontu czasowego, sięgającego maksymalnie 2-3 lat.

  Akcyjne fundusze inwestycyjne

  To najbardziej ryzykowna, a przy tym dająca szansę na najwyższe zyski grupa funduszy inwestycyjnych. Zalicza się do niej fundusze: dużych spółek, małych i średnich spółek, dywidendowe oraz sektorowe. Niezależnie o której z podkategorii mowa, należące do niej fundusze lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcjach oraz papierach udziałowych (kwitach depozytowych, prawach do akcji). Wszystkie tego typu fundusze są podatne na wahania koniunktury gospodarczej: w czasie hossy mogą przynosić zyski sięgające kilkudziesięciu procent rocznie, w trakcie bessy – straty mogą być równie wysokie.

  Fundusze akcyjne należy wybierać z myślą o inwestowaniu długoterminowym. Horyzont czasowy nie powinien być krótszy niż kilka lat, przy czym praktyka pokazuje, że najlepszych rezultatów można spodziewać w przypadku inwestycji trwającej co najmniej 10 a nawet więcej lat.

  Mieszane fundusze inwestycyjne

  Fundusze mieszane mogą inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe, jak również w instrumenty dłużne (proporcje mogą być tutaj bardzo różne, decyduje o nich strategia inwestycyjna funduszu). Zalicza się do nich fundusze zrównoważone, w przypadku których większość portfela stanowią akcje, a także fundusze stabilnego wzrostu, w których przeważają obligacje i bony pieniężne. Tego typu produkty inwestycyjne mogą generować znacznie wyższe stopy zwrotu, niż bezpieczne fundusze dłużne, a przy tym są mniej ryzykowne niż fundusze akcyjne (okresowe spadki mogą sięgać jednak nawet kilkudziesięciu procent). Najchętniej wybierają je osoby nastawione na inwestowanie średnioterminowe (5-7 lat).

  Wiesz już w której grupie funduszy inwestycyjnych znajdziesz odpowiednie dla siebie rozwiązanie? Wejdź na stronę z najbogatszą ofertą produktów (https://fundusze.deutschebank.pl) i zakup jednostki najlepiej dopasowanego do swoich potrzeb i oczekiwań funduszu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Kategorie