• Menu

  Czym jest FIZ, czyli Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

  Fundusz inFundusz inwestycyjny zamkniętywestycyjny zamknięty (FIZ) stanowi jedną z najciekawszych opcji zbiorowego pomnażania kapitału. W ostatnich latach znacznie wzrosło nią zainteresowanie wśród inwestorów. Aby korzystać z zalet oferty, nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy o rynkach finansowych.

  Fundusze inwestycyjne umożliwiają wspólne inwestowanie. Do tej grupy należą fundusze inwestycyjne zamknięte, fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO). Choć mają wspólne cechy, to nie brakuje istotnych różnic między nimi.

  Tylko Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych może utworzyć FIZ. Wyłącznym przedmiotem działalności FIZ jest lokowanie środków pieniężnych. Polityka inwestycyjna? Zdecydowanie bardziej elastyczna, nie ma ograniczeń charakterystycznych dla FIO.  Szczegóły dotyczące działalności FIZ-ów są zamieszczone w ustawie z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz ustawie z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

  Inwestycja z certyfikatem

  Cechą wyróżniającą fundusze inwestycyjne otwarte są jednostki uczestnictwa. FIZ emituje certyfikaty, które mają status papierów wartościowych. Warunki każdej emisji określają liczbę uczestników mogących przystąpić do FIZ. Jednostki uczestnictwa podlegają odkupieniu, natomiast certyfikaty inwestycyjne wykupieniu i umorzeniu. Na rynku dostępne są certyfikaty imienne oraz na okaziciela. Te ostatnie mogą być przekazywane osobom trzecim.

  Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte dokonują wyceny aktywów. W FIZ są one przeliczane na wartość certyfikatu inwestycyjnego. Istotna różnica dotyczy częstotliwości wyceniania jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku tych pierwszych odbywa się to przeważnie minimum raz w tygodniu. Z kolei certyfikaty inwestycyjne są wyceniane rzadziej, standardowo co najmniej raz na kwartał.

  Istnieją certyfikaty dopuszczone oraz niedopuszczone do obrotu publicznego. Ich emisją zajmują się odpowiednio fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne oraz niepubliczne.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *