• Menu

  Burmistrz Włoszczowy: Uważnie słucham mieszkańców

  Potrzeb jest wiele, ale w pierwszej kolejności staram się realizować te, które są niezbędne do poprawy jakości życia mieszkańców, przede wszystkim infrastrukturalne – mówi Grzegorz Dziubek, burmistrz gminy Włoszczowa

   Jakie zasługi dla gminy składają się na pańskie 7. miejsce w zestawieniu 10 najlepszych samorządowych menedżerów regionu wg „Pulsu Biznesu”?

  To dla mnie zaszczyt znaleźć się w gronie autorytetów – samorządowców, którzy sprawują swoją funkcję prawie 30 lat. Sam chętnie czerpię z ich doświadczeń i wiedzy. Ranking oparty na faktycznych wynikach i cyfrach daje dużo satysfakcji. Ostatnie 2 lata mojej kadencji potwierdziły, że potrafimy oszczędnie gospodarować środkami gminy. Realizacja inwestycji opiera się głównie o pozyskane środki unijne, co pozwala maksymalnie powiększać dochody gminy, a zarazem realizować bieżące potrzeby. W ciągu 2 lat przygotowywaliśmy się do wielu inwestycji, sporządzając niezbędną dokumentację, aby móc aplikować o środki unijne w ramach programów na lata 2014–2020. W tym czasie udało nam się zarządzać finansami gminy bez konieczności brania kredytu i zadłużenia. Dzięki temu zaoszczędziliśmy środki na wkład własny potrzebny do uzyskania dotacji.

  Jakie obszary będą kluczowe, jeśli mówimy o wnioskach składanych w ramach kolejnej perspektywy?

  Potrzeb jest wiele, ale w pierwszej kolejności staram się realizować te, które są niezbędne do poprawy jakości życia mieszkańców, przede wszystkim infrastrukturalne. W ubiegłym roku dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowaliśmy ponad 8 km dróg, co ma znaczenie dla warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju gospodarki. Obecnie przystępujemy do budowy przyszkolnych boisk sportowych. Złożyliśmy wniosek na termomodernizację 5 szkół i przedszkola, łącznie z instalacją paneli fotowoltaicznych i wymianą oświetlenia na energooszczędne, co podniesie standard placówek oświatowych i przyczyni się do oszczędności. Ubiegamy się też o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę nowego przedszkola ze żłobkiem. Przygotowujemy się do aplikowania o środki na duży projekt rewitalizacji miasta Włoszczowy, o wartości 15 mln zł, który obejmuje prace infrastrukturalne, ale także zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i renowację zabytków, z uwzględnieniem sfery społecznej. Ponadto chcielibyśmy wyposażać mieszkańców w urządzenia do produkcji odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w panele fotowoltaiczne i solarne. Wiele zadań będzie realizowanych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Mocno inwestujemy w rozwój organizacji pozarządowych. Jako pierwsi w województwie uruchomiliśmy program Karta Seniora 60+, który pozwala osobom starszym korzystać z coraz bogatszej oferty partnerów: od usług zdrowotnych, przez kulturę, po gastronomię.

  Jak udaje się panu utrzymywać dobre relacje z mieszkańcami i angażować ich w lokalne inicjatywy?

  To przede wszystkim utrzymanie stałego kontaktu z mieszkańcami w czasie bezpośrednich spotkań, zapraszanie do konsultacji społecznych, pomoc w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, wspieranie inicjatyw i ich promocja. Trzeba uważnie wsłuchiwać się w głos mieszkańców, radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i w miarę możliwości reagować na sygnalizowane potrzeby. Staramy się aktywizować stowarzyszenia i mamy na tym polu wyniki. Inwestycje w człowieka są niezwykle ważne i nie mogą być pomijane.

  Czy równocześnie zabiega pan o zewnętrznych inwestorów?

  Oczywiście, chociaż Włoszczowa już jest ważnym ośrodkiem gospodarczym. Na terenie gminy działają firmy, m.in. z branży budowlanej, energetycznej, mleczarskiej, które cieszą się renomą nie tylko w regionie i w kraju, ale za granicą. Największym problemem lokalnych przedsiębiorców jest brak wykwalifikowanej kadry. Obecnie dostrzegam potrzebę rozwoju budownictwa mieszkalnego, dlatego szukam inwestorów. Problem stanowi też brak mieszkań socjalnych – w tym zakresie również zamierzam podejmować działania.

  Rozmawiała Magdalena Szczygielska

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *