• Menu

  Biedni Polscy Niepełnosprawni

  Polscy NiepełnosprawniCBOS przeprowadził sondaż na temat życia osób niepełnosprawnych. Zdaniem ankietowanych największym problemem, z jakim spotyka się ta grupa społeczna, to kłopoty finansowe.

  Na drugim miejscu jest opieka, a właściwie jej brak. Chorzy mogą liczyć tylko na wsparcie rodziny i przyjaciół. Zawodzi także dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej.

  Według CBOS, jedynie co dziewiąty ankietowany stwierdził, że nigdy nie zetknął się z osobami niepełnosprawnymi. Co dziesiąty przyznał, że sam jest niepełnosprawny. 36 proc. ma lub miało takie osoby w rodzinie. A połowa z badanych ma wśród swoich znajomych taką osobę. 75 proc. zna niepełnosprawnych z widzenia. To więcej, niż w badaniu sprzed dziesięciu lat. Jest to zapewne związane z procesem starzenia się społeczeństwa oraz wydłużaniem się czasu życia – oceniają analitycy CBOS.

  Obraz niepełnosprawności w Polsce

  Najwięcej niepełnosprawnych jest w grupie osób w wieku 65 lat i więcej, z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub podstawowym.

  30 proc. z nich jest niezadowolona z warunków materialnych w jakich żyje. Co ciekawe, osoby zdrowe pytane o problemy niepełnosprawnych, także najczęściej wymieniali problemy finansowe (48 proc), a 33 proc. zwraca uwagę na niewystarczający dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

  23 proc. badanych do najczęstszych problemów zalicza brak pracy, 22 proc. – bariery architektoniczne, co piaty wskazuje na izolację społeczną, ograniczenie kontaktów, brak akceptacji i nietolerancję. Niemal tyle samo osób zauważa, że w Polsce brakuje zorganizowanych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

  Autorzy badania postanowili zapytać też o problemy rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne. Tutaj również na pierwszym miejscu wymieniano problemy finansowe, a na kolejnych: trudności z godzeniem pracy zawodowej i opieką nad chorym członkiem rodziny, wypalenie, brak sił, niewystarczający dostęp do rehabilitacji.

  W przypadku samych niepełnosprawnych, zaledwie 6 proc. badanych przyznało, że nie potrzebuje pomocy, a 90 proc., że może liczyć na wsparcie rodziny. Co ósmemu pomagają przyjaciele i znajomi, a tylko 8 proc. jest pod opieką pomocy społecznej.

  Tymczasem zdaniem osób biorących w badaniu, to właśnie opieka społeczna powinna być głównym wsparciem dla tej grupy osób – uważa tak 73 proc. respondentów. Tyle samo procent deklaruje chęć pomocy osobom niepełnosprawnym, w praktyce jednak takiego wsparcia udziela zaledwie 5 proc. Gotowość do niesienia pomocy, deklarują głównie osoby religijne, z małych miast.

  *Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, w dniach 2-12 listopada 2017 roku na reprezentatywnej próbie losowej liczącej 1016 dorosłych osób.

  Pierwsze inteligentne domy dla osób niepełnosprawnych

  Udostępnij w sieci ....
  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Share on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *